Формування педагогічної культури майбутніх магістрів в галузі цифрових технологій

Автор(и)

  • Марина Мястковська Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка https://orcid.org/0000-0003-0427-6664
  • Ольга Пінаєва Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбирського https://orcid.org/0000-0002-8829-1388
  • Микола Томчук Вінницький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-5433-0158

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2023-8-1-014-020

Ключові слова:

методологічні підходи, фахова підготовка, здобувачі в галузі цифрових технологій, педагогічна компетентність, інновації в освіті

Анотація

У статті проаналізовані зміст та складові педагогічної культури майбутніх магістрів в галузі цифрових технологій, а також її роль у професійному становленні майбутнього магістра. Автори роблять акцент на важливості розвитку ключових компетенцій, таких як креативність, критичне мислення та комунікативні навички, які є визначальними формуванні індивідуального професійного стиля.

Обґрунтовано, що ефективне формування педагогічної компетентності передбачає використання комплексу методологічних підходів, таких як компетентісний, системний, особистісно-орієнтований, діяльнісний та ресурсний. Необхідність такого комплексного підходу визначається метою досягнення оптимальних результатів у вдосконаленні фахової підготовки студентів у ЗВО. В межах зазначених підходів визначені конкретні умови, які потрібно враховувати при розробці моделі розвитку педагогічної культури майбутніх магістрів в галузі цифрових технологій. Запропонована поетапна модель формування педагогічної культури майбутніх магістрів в галузі цифрових технологій. Зазначається, що успішне впровадження цієї моделі можливе лише за умови комплексного підходу, спрямованого на розвиток як педагогічної, так і професійної компетентності майбутніх магістрів в галузі цифрових технологій.

Перспективи майбутніх наукових досліджень полягають і визначенні педагогічних умов, спрямованих на цілеспрямований розвиток педагогічної культури майбутніх магістрів в галузі цифрових технологій.

Біографії авторів

Марина Мястковська , Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

к. пед. н., старший викладач кафедри комп’ютерних наук

Ольга Пінаєва, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбирського

к. пед. н., доцент, доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами

Микола Томчук , Вінницький національний технічний університет

к. тех. н., доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Посилання

Dembitska, S. V., & Kobiliansky, O. V. (2019). The organization of foregin students’ independent study in the process of professional training. Казак инновациялык гуманитарлык-зан университетынын хабаршысы, 2019, 1 (41), 61–65.

Kuzmenko O., & Dembitska, S. (2021). Using technology of open space as one of the innovative methods of active learning in the training of technical specialities. New impetus for the advancement of pedagogical and psychological sciences in Ukraine and EU countries: research matters: collective monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing” (201–215).

Misra, R. K., & Khurana, K. (2018). Analysis of Employability Skill Gap in Information Technology Professionals. International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals, 9(3), 53–69. DOI:10.4018/IJHCITP.2018070104.

Ананьїн, В. О., & Уваркіна, О. В. (2013). Навчально-виховний процес у сучасній вищій школі: системний підхід. Військова освіта, 1 (27), 16-25.

Андрес, А. (2018). Психофізична підготовленість студентів спеціальності «Комп’ютерні технології». Фізична активність, здоров’я і спорт, 1(31), 3–9

Герасименко І. В. (2014). Методика використання дистанційного навчання в підготовці бакалаврів комп’ютерних наук: дис. … канд. пед. наук: 13.00.10. Черкаси.

Гурська, О. О. (2016). Аналіз професійно важливих якостей фахівців у галузі інформаційних технологій. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія, 9, 6. DOI: 10.18372/2411–264X.9.12401.

Дембіцька, С. В. (2018). Формування педагогічної культури фахівців машинобудівних спеціальностей в рамках STEM-освіти. Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін: збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Кропивницький, 16-17 травня 2018; за заг. ред. О. С. Кузьменко, В. В. Фоменка. Кропивницький: Льотна академія НАУ, 40-44.

Дембіцька, С. В. (2019). Методологічні підходи формування педагогічної компетенції студентів машинобудівних спеціальностей. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 53, 168–170.

Дембіцька, С. В., & Кобилянська, І. М. (2018). Формування педагогічної культури фахівців інженерних спеціальностей. Педагогіка безпеки. Міжнародний науковий журнал, 3 (1), 51-56.

Дембіцька, С. В., & Кобилянський, О. В. (2018). Структура педагогічної культури фахівців машинобудівних спеціальностей. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка і психологія, 55, 73–77.

Малихін, О. В., & Ярмольчук, Т. М. (2020). Актуальні стратегії навчання у професійній підготовці фахівців з інформаційних технологій. Інформаційні технології і засоби навчання, 76 (2), 43-57.

Міршук, О. Є. (2015). Формування педагогічної компетентності у фахівців непедагогічних спеціальностей: понятійно-термінологічний аспект. Наукові записки кафедри педагогіки, ХХХVІІІ, 173-188.

Мовчан, А. В. (2018). Модель підготовки фахівців у галузі інформаційних технологій для органів національної поліції України. Інформаційні технології і засоби навчання, 66 (4), 149-161.

Семенова, А. (2014). Сучасні тенденції формування педагогічної майстерності фахівців інженерних спеціальностей. Вища школа, 11-12, 51−60.

Суховірська, Л. П. (2014). Про систему педагогічних підходів у навчанні. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 47, 270-283.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 17

Опубліковано

2024-03-20

Як цитувати

[1]
М. . Мястковська, О. . Пінаєва, і М. . Томчук, «Формування педагогічної культури майбутніх магістрів в галузі цифрових технологій», ПедБез, вип. 8, вип. 1-2, с. 14–20, Бер 2024.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають