Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛУ

Кобилянський Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, професор. Вінницький національний технічний університет, кафедра безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, завідувач.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Петрук Віра Андріївна, доктор педагогічних наук, професор. Вінницький національний технічний університет, кафедра вищої математики, професор.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Дембіцька Софія Віталіївна, кандидат педагогічних наук. Вінницький національний технічний університет, кафедра безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, доцент.

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ

Антонова Олена Євгеніївна, доктор педагогічних наук, професор. Житомирський державний університет імені Івана Франка, кафедра педагогіки, завідувач.

Бойчук Юрій Дмитрович, доктор педагогічних наук, кандидат біологічних наук, професор. Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, кафедра здоров’я людини та корекційної освіти, завідувач.

Вуйцик Вальдемар, доктор технічних наук, професор, Люблінський технологічний університет, факультет електротехніки та інформатики, інститут електронних та інформаційних технологій, директор.

Гуревич Роман Семенович, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Інститут магістратури, аспірантури, докторантури, директор.

Заболотний Володимир Федорович, доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, професор. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра фізики і методики навчання фізики, астрономії, завідувач.

Зайцева Надія Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент. Установа освіти «Мозирський державний педагогічний університет імені І.П. Шамякіна (Республіка Білорусь), кафедра спортивних дисциплін, завідувач.

Квєтний Роман Наумович, доктор технічних наук, професор, член-кор. НАПН України. Вінницький національний технічний університет, кафедра автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки, завідувач.

Клочко Віталій Іванович, доктор педагогічних наук, професор. Вінницький національний технічний університет, кафедра вищої математики, професор.

Лук’янова Лариса Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кор. НАПН України. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, директор.

Мендерецький Вадим Владіславович, доктор педагогічних наук, професор. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі, професор.

Пустовіт Григорій Петрович, доктор педагогічних наук, професор. Національна академія педагогічних наук України, відділення загальної педагогіки та філософії освіти, вчений секретар.

Садовий Микола Ілліч, доктор педагогічних наук, професор. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, кафедра теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, завідувач.

Сергета Ігор Володимирович, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет, кафедра загальної гігієни та екології, завідувач.

Стемпень Ян, доктор технічних наук, професор, Келецький технологічний університет, факультет електротехніки, автоматичного управління та інформатики, професор.

Хом’юк Ірина Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор. Вінницький національний технічний університет, кафедра вищої математики, професор.

Шахов Володимир Іванович, доктор педагогічних наук, професор. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра психології, професор.

Якубовські Марек, доктор технічних наук, професор. Люблінський технологічний університет (Республіка Польша), факультет менеджменту, кафедра бізнес-стратегії та дизайну, професор