Методика використання проблемного навчання на лекційних заняттях з теоретичної механіки

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2023-8-1-037-043

Ключові слова:

проблемне навчання, теоретична механіка, активні методи, мислення, аналіз

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність реалізації творчого інженерного мислення у здобувачів вищої освіти при вивченні дисципліни «Теоретична механіка». Наведено приклади проблемних питань та способи їх вирішення за допомогою аналізування запропонованих гіпотез.

Метою статті є обґрунтування наведеної методики використання проблемного навчання на лекційних заняттях з теоретичної механіки з використанням активних методів навчання.

Основною метою вищої освіти є формування у здобувачів компетентностей, які дозволять їм постійно розвиватися і адаптуватися до сучасних вимог в умовах постійного розвитку промисловості. Основний акцент робиться не лише на засвоєнні знань, а й на їх творчому застосуванні, здатності вирішувати нові завдання, аналізувати різні варіанти та досягати оптимальних результатів. Розв’язування інженерних проблем (задач) у форматі ділової гри або ігрового заняття відкриває та розвиває творчість у здобувачів, допомагаючи їм розкрити свій потенціал та розвинути необхідні навички. Цей підхід сприяє виникненню інноваційних ідей і підвищує мотивацію для вирішення складних завдань. В результаті, учасники отримують не лише творчість, але й професійні навички, які є ключовими у роботі. Робота здобувачів на таких заняттях включає в себе ряд дій, які спрямовані на поглиблення знань, закріплення їх у практичних ситуаціях та розвиток особистісних якостей, таких як самостійність, творчість, відповідальність, планування роботи, вміння швидко адаптуватися до змін і вносити корективи в процес роботи. Важливою є також активна участь студентів у цьому процесі, яка сприяє їхньому інтелектуальному зростанню та розвитку.

Проблемне навчання – це методика в освіті, що активно залучає студентів до пошуку, аналізу та розв’язання реальних проблем або ситуацій, які виникають у контексті вивчення конкретної теми чи дисципліни. Основні аспекти проблемного навчання включають:

  • активну участь студентів – у проблемному навчанні студенти виступають як активні учасники навчального процесу. Вони спрямовані на самостійне вивчення матеріалу, вирішення проблемних завдань та спільну дискусію;
  • стимулювання критичного мислення – сприяє розвитку критичного мислення у студентів. Вони навчаються аналізувати інформацію, висувати гіпотези, розв'язувати проблеми та аргументувати свої думки;
  • колаборативне навчання – де часто використовуються групові проекти або завдання, що сприяє розвитку комунікативних навичок, співпраці та взаємодопомоги між студентами;
  • інтердисциплінарний підхід – може охоплювати різні аспекти з різних дисциплін, що дозволяє студентам розглядати проблему з різних точок зору та застосовувати знання з різних областей;
  • розвиток самостійності та ініціативи – цей метод навчання стимулює самостійність та ініціативу студентів. Вони навчаються самостійно знаходити інформацію, формулювати запитання та шукати власні шляхи розв’язання проблем;
  • застосування навичок у реальному житті – сприяє розвитку навичок, які можна застосувати у реальних життєвих ситуаціях. Воно допомагає студентам розуміти, як їхні знання можуть бути корисними у практичній діяльності.

Ці аспекти дозволяють проблемному навчанню бути ефективним методом навчання, що сприяє глибокому засвоєнню матеріалу та розвитку ключових компетенцій у студентів.

Біографія автора

Інна Віштак, Вінницький національний технічний університет

к. техн. н., доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Посилання

Fedotov, V.O., Grushko, O. V. (2015). Vykorystaniy oryginalnyh zadach v rursi teoretychnoi mechaniky dlia pidgotovky studentiv do naukovoi roboty [The use of original problems in the course of theoretical mechanics to prepare students for scientific work]. Materialy mignarodnoi Internet conferencii. (s. 16-18). Vinnytsia: VNTU. [in Ukrainian].

Fedotov, V.O., & Vishtak, I. V. (2016). Vykorystaniy aktyvnyh metodiv navchannia pry vyvcheni teoretychnoi mechaniky [Use of active learning methods when studying theoretical mechanics]. Materialy mignarodnoi Internet conferencii. (s. 116-118). Vinnytsia: VNTU. [in Ukrainian].

Fedotov, V. O., Vishtak, І. V., Molodetska, Т. І. (2017). Teoretychna ta prykladna mechanika. (Тechnichna mechanika). Samostiyna ta indyvidualna robota studentiv. Chastyna 1 [Theoretical and applied mechanics. (Technical Mechanics) Independent and individual work of students. Part 1]: тutorial. Vinnytsia: VNTU. [in Ukrainian].

Kazak, I. O. (2018). Teoria I metoduka vykladannia v vyshchii shkoli. Praktykum z navchalnoi dyscypliny. [Theory and teaching methods in higher education. Workshop on educational discipline]: navchalnyi posibnyk. Kyiv: KPI im. Igoria Sikorskogo. [in Ukrainian].

Kukhar, V. V., Anishchenko, O. S., Vishtak, I. V (2022). Simulation Facets in Theory and Technology of Superplastic Forming. Monograph. LAP LAMBERT Academic Publishing. Dodo Books Indian Ocean Ltd. And OmniScriptum S.R.L Publishing group. ISBN: 978-620-5-51152-7p. [in English].

Kuzio, I. V., Zinko, Ya. A., Vankovych, N. M., Vekeryk, V. I., Tsidylo, І. V., Levchuk, K. G., Тishchenko, L. M., Shpachuk, V. P., Burlaka, V. V. (2017). Teoretychna mechanika [Theoretical mechanics]: тextbook. Kharkiv: «Fоlіо». [in Ukrainian].

Nesterenko, O. I., Sapegin, O. M. (2022). Giroskopichni I navigaciini prylady. Laboratornyi praktykum [Gyroscopic and navigation devices. Laboratory practice]: navchalnyi posibnyk. Kyiv: KPI im. Igoria Sikorskogo. [in Ukrainian].

Pavlovskiy, M. A. (2002). Teoretychna mechanika [Theoretical mechanics]: тextbook. Kyiv: Tecnical. [in Ukrainian].

Petrov, O., Slabkyi, A., Vishtak, I., Kozlov, L. (2020). Mathematical Modeling of the Operating Process in LS Hydraulic Drive Using MatLab GUI Tools. Lecture Notes in Mechanical Engineering, 52–62. [in English].

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 20

Опубліковано

2024-03-20

Як цитувати

[1]
І. Віштак, «Методика використання проблемного навчання на лекційних заняттях з теоретичної механіки», ПедБез, вип. 8, вип. 1-2, с. 37–43, Бер 2024.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.