Контактна інформація

ВНТУ, кафедра безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Хмельницьке шосе, 95. Вінниця, 21021, Україна
VNTU, Chair of Life Safety and Pedagogy of Security, 95, Khmelnytske shose, Vinnytsia, 21021, Ukraine

Основна контактна особа

Olexander V. Kobylyanskyi
Вінницький національний технічний університет
Телефон +38 067-689-30-29

Супровід та підтримка

Dembitska Sofiia V.
Телефон +38 (0432) 598-252