Формування професійної компетентності майбутніх правознавців в умовах сучасного інформаційно-освітнього середовища ЗВО

Автор(и)

  • Віталіна Пугач Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0002-1653-7473

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2021-6-1-013-020

Ключові слова:

підготовка майбутніх фахівців, галузь права, розвиток професійної компетентності, удосконалення освітнього процесу, освітньо-інформаційне середовище ЗВО

Анотація

У статті обґрунтовані особливості формування професійної компетентності майбутніх
правознавців в умовах сучасного інформаційно-освітнього середовища ЗВО. Проаналізовано сутність
і структурні компоненти освітньо-інформаційного середовища ЗВО та його можливості формування
професійної компетентності майбутніх фахівців-юристів.
Метою статті є визначення компонентів інформаційно-освітнього середовища ЗВО, яке
забезпечить умови для ефективного формування професійної компетентності майбутніх правознавців.
За результатами проведеного аналізу наукових джерел маємо, що науковці вважають
ефективним освітньо-інформаційне середовище ЗВО, яке обов’язково містить такі структурні
компоненти: просторово-предметний, соціальний і психолого-методичний. Враховуючи специфічні
умови формування професійної компетентності майбутніх фахівців-юристів, створене для цього
інформаційно-освітнє середовище ЗВО повинно характеризуватися такими можливостями:
відкритість, можливість розширення, масштабованість, інтегрованість, адаптованість, ресурсна
надмірність. За результатами досліджень доведено, що дієве інформаційно-освітнє середовище ЗВО
повинно забезпечувати: доступ студентів: до навчальних матеріалів, програм дисциплін (модулів),
практик, до видань електронних бібліотечних систем і електронних освітніх ресурсів; фіксацію: ходу
освітнього процесу, результатів навчальних досягнень студентів та зростання рівня професійної
компетентності студентів; формування: електронного портфоліо майбутнього фахівця; ефективну
взаємодію: між усіма учасниками освітнього процесу, зокрема синхронне і (або) асинхронне навчання.
Враховуючи складність і багатоаспектність обраної тематики, перспективами наукових розвідок
вважаємо необхідність подальших теоретичних досліджень та їхню практичну реалізацію.

Біографія автора

Віталіна Пугач, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету

к. пед. н., доцент, доцент кафедри правознавства і гуманітарних
дисциплін

Посилання

Atamachuk P. S., Nikolaiev O. M., & Semernia O. M. (2008). Dydaktychni osoblyvosti formuvannia osvitnoho seredovyshcha v TEN [Didactic features of the formation of the educational environment in TEN]: navch.-metod. posib. Kamianets-Podilskyi: FOP Sysyk O. V. [in Ukrainian].

Bykov V. Yu. (2009). Modeli orhanizatsiinykh system vidkrytoi osvity [Models of organizational systems of open education]: monohrafiia. Kyiv: Atika. [in Ukrainian].

Voronkova V. (2007). Humanizatsiia osvity, nauky, polityky, vlady, suspilstva [Humanization of education, science, politics, government, society]. Filosofiia osvity: naukovyi chasopys,1-2 (7), 204–220. [in Ukrainian].

Hurevych R. S., Hurzhii A. M., Kademiia M. Yu. (2016). Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v profesiinii osviti [Information and communication technologies in professional education]: monohrafiia. Vinnytsia: TOV Nilan. [in Ukrainian].

Zhuk Yu. O. (2007). Teoretyko-metodolohichni problemy formuvannia informatsiinoho osvitnoho prostoru Ukrainy [Theoretical and methodological problems of formation of the informational educational space of Ukraine]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 2. URL: http://www.ime.edu-ua.net/em3/content/07zuoeei.htm. [in Ukrainian].

Oliinyk V. V. (2001). Orhanizatsiino-pedahohichni osnovy dystantsiinoi osvity i navchannia [Organizational and pedagogical foundations of distance education and training]: orhanizatsiino-pedahohichne doslidzhennia. Kyiv: TsIPPO. [in Ukrainian].

Panchenko L. F. (2010). Informatsiino-osvitnie seredovyshche suchasnoho universytetu [Information and educational environment of a modern university]: monohrafiia. Luhansk: Vyd-vo DZ «LNU imeni Tarasa Shevchenka». [in Ukrainian].

Pro Natsionalnu doktrynu rozvytku osvity [On the National Doctrine of Education Development]: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 17.04.2002. № 347/2002. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002#Text. [in Ukrainian].

Pro osvitu [On education]: Zakon Ukrainy vid 05.09.2017. № 2145-VIII. Redaktsiia vid 06.04.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text. [in Ukrainian].

Yahupov V. V. (2002). Pedahohika [Pedagogy]: navchalnyi posibnyk. Kyiv: Lybid. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 40

Опубліковано

2023-10-18

Як цитувати

[1]
В. Пугач, «Формування професійної компетентності майбутніх правознавців в умовах сучасного інформаційно-освітнього середовища ЗВО », ПедБез, вип. 6, вип. 1-2, с. 13–20, Жов 2023.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.