Формування компетентності фахівців з професійної освіти

Автор(и)

  • Софія Дембіцька Вінницький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-2005-6744

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2021-6-1-001-006

Ключові слова:

фахова підготовка, професійна освіта, компетентнісний підхід у вищій школі, структура компетентності

Анотація

У статті розглянуто процес формування компетентності майбутніх фахівців у галузі професійної
освіти, досліджено теоретичні підходи до визначення сутності та структури професійної
компетентності, а також методи та стратегії її формування. Професійна компетентність є важливим
фактором успіху на ринку праці та визначальною якістю майбутніх фахівців. В такому контексті
розглянуто роль професійної освіти в формуванні цієї компетентності та наголошено на необхідності
поєднання теоретичних знань з практичними навичками. Досліджено вплив інноваційних підходів до
навчання на формування компетентності фахівців, включаючи використання інформаційно-
комунікаційних технологій та активних методів навчання. Визначено, що сучасні виклики в економіці
та технологічний розвиток вимагає від майбутніх фахівців більш глибокого розуміння специфіки своєї
галузі та здатності швидко адаптуватися до змін.
У статті проведений аналіз особливостей навчання фахівців, які спеціалізуються за
спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)». Виокремлені основні проблеми, які
виникають під час їхньої підготовки, та запропоновані шляхи їх вирішення, зокрема, засновані на
компетентнісному підході до формування професійної компетентності викладачів, що виступає
ключовим фактором для підвищення якості підготовки майбутніх фахівців. Підкреслено важливість
подальших досліджень у цій області та пошуку оптимальних методів формування компетентності
фахівців з професійної освіти. Результати цього дослідження можуть бути корисними для вищих
навчальних закладів, педагогічних працівників та студентів, які прагнуть покращити якість
професійної підготовки та підвищити свою конкурентоспроможність на ринку праці.
Враховуючи складність і багатоаспектність обраної тематики, перспективами наукових розвідок
вважаємо розробку, апробацію та впровадження інноваційних педагогічних методик в освітнє
середовище з метою забезпечення якісної підготовки фахівців з професійної освіти.

Біографія автора

Софія Дембіцька, Вінницький національний технічний університет

д. пед. н., професор, професор кафедри безпеки життєдіяльності та
педагогіки безпеки

Посилання

Hlianenko, K. (2021). Dydaktychni zasady formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv profesiinoi osvity (okhorona pratsi) [Didactic principles of formation of professional competence of future specialists in vocational education (occupational safety)]. Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohichni nauky, 197, 76–80. DOI: 10.36550/2415-7988-2021-1-197-76-80. [in Ukrainian].

Dembitska, S. V., Kobylianskyi, O. V., & Kravets, O. M. (2020). Shliakhy pokrashchennia profesiinoi pidhotovky studentiv zakladiv vyshchoi osvity [Ways to improve the professional training of students of higher education institutions]. Osobystisno-profesiine stanovlennia maibutnoho pedahoha: monohrafiia. (S. 91–112). Vinnytsia: Tvory. [in Ukrainian].

Dembitska, S. V., Kobylianska, I. M, & Kobylianskyi, O. V. (2022). Vdoskonalennia profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv za spetsialnistiu 015 «Profesiina osvita» [Improvement of professional training of specialists in specialty 015 "professional education"]. Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii «Molod v nautsi: doslidzhennia, problemy, perspektyvy (MN-2022)»: zbirnyk dopovidei. Vinnytsia: VNTU, 450-451. [in Ukrainian].

Kobylianskyiy, O., & Dembitska, S. (2022). Formation of work safety culture of the technical specialists. Professional Pedagogics, 2(25), 138-146 https://doi.org/10.32835/2707-3092.2022.25.138-146.

Kuzmenko, O., Dembitska, S., Miastkovska, M., Savchenko, I., & Demianenko, V. (2023). Onto-oriented Information Systems for Teaching Physics and Technical Disciplines by STEM-environment. International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP), 13(2), 139–146. https://doi.org/10.3991/ijep.v13i2.36245.

Lebedyk, L.V., & Strelnikov, V. Iu. (2020). Kontseptualni zasady pidhotovky vykladachiv vyshchoi shkoly do proektuvannia dydaktychnykh system v umovakh mahistratury [Conceptual principles of training of higher school teachers for the design of didactic systems in the conditions of the master's degree]. Neperervna profesiina pidhotovka fakhivtsiv v umovakh formuvannia spilnoho yevropeiskoho osvitnoho prostoru: monohrafiia (S. 43-64). Cherkasy: ChNU. [in Ukrainian].

Levchenko, I. (2019). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh vykladachiv profesiinoi osvity (okhorona pratsi) u protsesi navchannia [Formation of professional competence of future teachers of vocational education (occupational safety) in the training process]. Society. Document. Communication. Sotsium. Dokument. Komunikatsiia, (6/2), 118-133. https://doi.org/10.31470/2518-7600-2019-6/2-118-133. [in Ukrainian].

Malyshevskyi, O., & Hritchenko, A. (2023). Problemy profesiinoi (profesiino-tekhnichnoi) osvity u voiennyi ta povoiennyi chas [Problems of professional (vocational and technical) education in war and post-war times]. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu, (1), 118–128. https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2023.276952. [in Ukrainian].

Potapchuk, O. I., & Lutsyk, I. B. (2020). Osoblyvosti profesiinoi kompetentnosti pedahoha yak umova efektyvnosti pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv profesiinoi osvity [Peculiarities of a teacher's professional competence as a condition for the effectiveness of training future specialists in vocational education]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova, 76, 126–129. DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.76.27. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 20

Опубліковано

2023-10-18

Як цитувати

[1]
С. Дембіцька, «Формування компетентності фахівців з професійної освіти», ПедБез, вип. 6, вип. 1-2, с. 1–6, Жов 2023.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають