Інноваційні засоби формування професійної культури майбутніх фахівців технічних спеціальностей

Автор(и)

  • Ольга Кузьменко Донецький державний університет внутрішніх справ, Кропивницький https://orcid.org/0000-0003-4514-3032
  • Олександр Кобилянський Вінницький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-3430-5879
  • Софія Дембіцька Вінницький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-2005-6744

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2022-7-1-001-007

Ключові слова:

фахова підготовка, професійна освіта, фахівці технічних спеціальностей, професійна культура, інноваційні методи навчання

Анотація

У статті розглянуто актуальну проблему формування професійної культури студентів, які навчаються у технічних закладах вищої освіти. Задача формування високої професійної культури є актуальною, оскільки сучасні технічні фахівці повинні не лише володіти технічними знаннями, а й розвивати міжпрофесійні та міжкультурні навички. Проаналізовані ключові дефініції «професійне мислення», «професійна культура» та «професійна компетентність». Схарактеризовані інноваційні підходи та засоби, які можуть бути використані для успішного формування професійної культури майбутніх технічних фахівців.

Автори статті проаналізували інноваційні підходи та інструменти, які можна використати в навчальному процесі для ефективного формування професійної культури майбутніх технічних спеціалістів. Вони висвітлюють роль сучасної методології, таких як активне навчання, проектна робота та індивідуальний підхід, у створенні сприятливого середовища для розвитку професійної культури. Акцентовано увагу на важливості використання сучасних технологій, методології та педагогічних підходів, що сприяють розвитку креативності, критичного мислення та практичних навичок студентів.

Перспективами подальших наукових пошуків є низка аспектів, які сприятимуть покращенню підготовки фахівців технічного профілю та врахуванню сучасних тенденцій у вищій технічній освіті (розробка системи формування і розвитку мотивації фахівців технічного профілю до професійного самовдосконалення, що враховуватиме індивідуальні особливості та потреби студентів; вивчення впливу організації підготовки майбутніх фахівців технічного профілю в контексті Болонського процесу на формування їх професійної культури; аналіз проблем організації самостійної та наукової діяльності студентів з метою цілеспрямованого розвитку професійної культури).

Біографії авторів

Ольга Кузьменко, Донецький державний університет внутрішніх справ, Кропивницький

 д. пед. н., професор, учений секретар секретаріату Вченої ради;
провідний науковий співробітник відділу інформаційно-дидактичного моделювання Національного центру «Мала академія наук України»

Олександр Кобилянський, Вінницький національний технічний університет

д. пед. н., професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Софія Дембіцька, Вінницький національний технічний університет

д. пед. н., професор, професор кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Посилання

Anishchenko, O. V. (2008). Profesiina kultura [Professional culture]. Entsyklopediia osvity. (724–725). Kyiv: Yurinkom Inter. [in Ukrainian].

Boreiko, N. Yu. (2010). Pedahohichni tekhnolohii formuvannia profesiinoi kultury fakhivtsiv inzhenernoho profiliu [Pedagogical technologies of formation of professional culture of engineering specialists]. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/12809/1/Elita_2010_27_3_Boreiko_Pedahohichni.pdf. [in Ukrainian].

Dembitska, S., & Kobylianska, I. (2023). Vdoskonalennia profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv tekhnichnykh spetsialnostei v konteksti innovatsiinoho rozvytku vyshchoi osvity [Improvement of professional training of specialists in technical specialties in the context of innovative development of higher education]. Aktualni aspekty rozvytku STEAM-osvity v umovakh yevrointehratsii: zbirnyk materialiv Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii (m. Kropyvnytskyi, 21 kvitnia 2023 roku). (347–348). Kropyvnytskyi: DonDUVS. [in Ukrainian].

Dembitska, S. V., Kobylianskyi O. V., & Puhach, S. S. (2020). Osoblyvosti pidhotovky do pratseokhoronnoi profesiinoi diialnosti maibutnikh fakhivtsiv tekhnichnykh spetsialnostei za kordonom [Peculiarities of preparation for labor protection professional activity of future specialists of technical specialties abroad]. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy: zb. nauk. pr. Vyp. 58, 117–124. Vinnytsia: TOV «Druk plius». DOI: https://doi.org/10.31652/2412-1142-2020-58-117-124. [in Ukrainian].

Dembitska, S. V., Kobylianskyi, O. V., Maksymenko, Yu. L., Pinaieva, O. Yu., Akimova, O. V. (Red.), & Frytsiuk V. A. (Red.). (2022). Shliakhy zabezpechennia mizhpredmetnoi intehratsii u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh fakhivtsiv tekhnichnykh spetsialnostei [Ways of ensuring interdisciplinary integration in the professional training of future specialists in technical specialties]. Intehratsiia v yevropeiskii osvitnii prostir: dialoh zi steikkholderamy: monohrafiia. (194–217). Vinnytsia: TOV «Druk». [in Ukrainian].

Horbatiuk, R. M. (2012). Stan hotovnosti maibutnikh inzheneriv-pedahohiv do profesiinoi diialnosti [The state of readiness of future engineers-pedagogues for professional activity]. Zbirnyk naukovykh prats. Pedahohichni nauky, 49, 217–224. [in Ukrainian].

Hrynova, V. M. (1998). Formuvannia pedahohichnoi kultury maibutnoho vchytelia (teoretychnyi ta metodychnyi aspekt) [Formation of the pedagogical culture of the future teacher (theoretical and methodical aspect)]: monohrafiia. Kharkiv: Osnova. [in Ukrainian].

Kobylianskyi, O. V., & Dembitska, S. V. (2018). Sutnist ta osoblyvosti profesiinoi kultury fakhivtsiv tekhnichnoho profiliu [The essence and features of the professional culture of technical specialists]. Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohichni nauky, 2(173), 120–122. [in Ukrainian].

Kobylianskyi, O., & Dembitska, S. (2022). Formation of work safety culture of the technical specialists. Professional Pedagogics, 2(25), 138-146. https://doi.org/10.32835/2707-3092.2022.25.138-146.

Kobylianskyi, O., & Dembitska, S. (2023). Formation of occupational safety competencein the process of professional trainingof mechanical engineering specialists. Professional Pedagogics, 1(26), 15-23. https://doi.org/10.32835/2707-3092.2023.26.15-23.

Kokarieva, A. M. (2017). Suchasnyi stan profesiinoi pidhotovky inzheneriv v tekhnichnomu universyteti [The current state of professional training of engineers at the technical university]. Visnyk natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Seriia: Pedahohika. Psykholohiia. Zbirnyk naukovykh prats. Seriia: Pedahohika, Psykholohiia, 10, 77–80. [in Ukrainian].

Kuzmenko, O. S., & Dembitska, S. V. (2019a). Transformatsiia fundamentalnykh dystsyplin v umovakh rozvytku STEM-osvity v tekhnichnykh zakladakh vyshchoi osvity [Transformation of fundamental disciplines in the context of the development of STEM education in technical institutions of higher education]. Proceedings of International Scientific Conference “Universum N VIII”. (Raleigh, Jan 24, 2019). (45–48). Morrisville, Lulu Press. [in Ukrainian].

Kuzmenko, O. S., & Dembitska, S. V. (2019b). Formuvannia STEM-kompetentnostei studentiv pid chas rozviazuvannia fizychnykh zadach z poiednanniam pryntsypu symetrii v vyshchykh tekhnichnykh navchalnykh zakladakh [Formation of STEM-competencies of students when solving physical problems with a combination of the principle of symmetry in higher technical educational institutions]. Zbirnyk naukovykh prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Seriia pedahohichna, 23, 20–22. [in Ukrainian].

Kuzmenko, O., Dembitska, S., & Radul, S. (2020). Implementation of STEM-education elements in the process of teaching professional subjects in technical institutions of higher education. Modern approaches to knowledge management development. Collective monograph. (85–95). Ljubljana, Slovenia.

Nizovtsev, A. V. (2013). Rozrobka modeli profesiinoi kompetentnosti inzhenera [Development of a model of the engineer's professional competence]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii, 8, 243–255. [in Ukrainian].

Ponomarov, O. S. (2006). Formuvannia profesiinoi kultury fakhivtsiv u systemi zavdan pedahohiky vyshchoi shkoly [Formation of the professional culture of specialists in the system of tasks of higher school pedagogy]. Naukovi pratsi. Pedahohichni nauky. Mykolaiv: MDHU im. P. Mohyly, 46, (33), 43–47. [in Ukrainian].

Puhach, S., Dembitska, S., & Kobylianskyi, O. (2022). Improvement of professional training of technical specialists according to requirements of integration methodological approach. Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка», 3(111), 14–23.

Romanchuk, N., & Romanchuk, N. (2019). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv inzhenernoho profiliu [Formation of professional competence of future engineering professionals]. Naukovyi visnyk MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho. Pedahohichni nauky, 1(64), 218–222. [in Ukrainian].

Tszia Yaochen (2016). Profesiina kultura yak vektor uspikhu [Professional culture as a vector of success]. Innovative Solutions in Modern Science, 8(8), 1–6. [in Ukrainian].

Ulunova, H. Ye. (Red.). (2016). Profesiina kultura yak kultura makrosystemy, mikrosystemy ta osobystosti [Professional culture as a macrosystem, microsystem and individual culture]. Profesiina kultura: sutnist, fakhovi osoblyvosti, rozvytok. (8-20). Sumy: Vydavnytstvo SumDPU imeni A. S. Makarenka. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 28

Опубліковано

2023-10-27

Як цитувати

[1]
О. Кузьменко, О. Кобилянський, і С. Дембіцька, «Інноваційні засоби формування професійної культури майбутніх фахівців технічних спеціальностей», ПедБез, вип. 7, вип. 1-2, с. 01–07, Жов 2023.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>