Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з професійної освіти засобами цифрових технологій

Автор(и)

  • Софія Дембіцька Вінницький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-2005-6744
  • Олександр Кобилянський Вінницький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-9724-1470

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2023-8-1-001-007

Ключові слова:

фахова підготовка, професійна освіта, розвиток професійної компетентності, компетентнісний підхід у вищій школі, структура компетентності, підготовка майбутніх фахівців, цифрові технології, удосконалення змісту освіти

Анотація

Актуальність дослідження обумовлена сучасним станом освіти як соціального інституту, який визначає професійний успіх та конкурентоспроможність молоді на ринку праці. Компетентнісний підхід у сфері освіти є одним з ключових напрямків удосконалення вищої освіти в Україні. Цей підхід сприяє реалізації концепції гуманістичної освіти, передбачаючи підготовку кваліфікованих фахівців, що володіють не лише глибокими знаннями у своїй професії, але й здатні орієнтуватися в суміжних галузях, готові до постійного професійного розвитку та соціальної та професійної мобільності.

У статті розглянуто зміст професійної компетентності майбутніх фахівців з професійної освіти, а також висвітлено принципи та підходи, спрямовані на її формування засобами цифрових технологій. Визначено, що професійна компетентність майбутніх фахівців з професійної освіти є інтегративною та динамічною характеристикою особистості, що базується на комплексі спеціальних знань, практичних умінь, навичок, а також особистісних якостей. Аналіз практики використання цифрових технологій в навчанні підтвердив їх значний потенціал у реформуванні змісту, форм та методів навчання студентів. Зазначено, що побудова навчальної взаємодії на принципах системності, інтегративності, професійної спрямованості, інтерактивності, рефлексії, індивідуалізації навчання та соціальної відповідальності, а також застосування положень компетентнісного, діяльнісного та особистісно орієнтованого підходів сприятиме підготовці висококваліфікованих фахівців, які володіють широким спектром знань та професійних умінь, виявляють здібності до вдосконалення трудового процесу за допомогою новітніх технологій і мають здатність до саморозвитку.

Перспективами дослідження є розробка моделі професійної підготовки майбутніх фахівців з професійної освіти засобами цифрових технологій та організація педагогічного експерименту для визначення її дієвості.

Біографії авторів

Софія Дембіцька, Вінницький національний технічний університет

д. пед. н., професор, професор кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Олександр Кобилянський, Вінницький національний технічний університет

д. пед. н., професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Посилання

Kobylianskyiy, O., & Dembitska, S. (2022). Formation of work safety culture of the technical specialists. Professional Pedagogics, 2(25), 138-146. https://doi.org/10.32835/2707-3092.2022.25.138-146.

Kuzmenko, O., Dembitska, S., Miastkovska, M., Savchenko, I., & Demianenko, V. (2023). Onto-oriented Information Systems for Teaching Physics and Technical Disciplines by STEM-environment. International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP), 13(2), 139–146. https://doi.org/10.3991/ijep.v13i2.36245.

Дембіцька, С. В., Кобилянський, О. В., & Кравець, О. М. (2020). Шляхи покращення професійної підготовки студентів закладів вищої освіти. Особистісно-професійне становлення майбутнього педагога: монографія. (С. 91–112). Вінниця: Твори.

Дембіцька, С. В., Кобилянська І. М, & Кобилянський, О. В. (2022). Вдосконалення професійної підготовки фахівців за спеціальністю 015 «професійна освіта». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2022)»: збірник доповідей. (450-451). Вінниця: ВНТУ,

Євтух, М., & Терентьєва Н. (2019). Підвищення професіоналізму фахівців освітньої сфери як один із напрямів формування людини з новим типом мислення. Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій: український і зарубіжний досвід: монографія. (4-39). Івано-Франківськ: НАІР.

Каньковський, І. Є. (2014). Система професійної підготовки інженерів-педагогів автотранспортного профілю. Хмельницький: Цюпак А. А.

Ковальчук, В. І., & Сорока, В. В. (2021). Підготовка фахівців автотранспортного профілю в умовах цифровізації. Pedagogical concept and its features, social work and linguology, 2–20.

Кучма, О. І., & Філатов, С. В. (2022). Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців автотранспортного профілю з використанням технологій дистанційної навчальної взаємодії. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки, 2 (24), 181-190. DOI: 10.32342/2522-4115-2022-2-24-19.

Скорик, Т. (2020). Особливості формування професійної компетентності сучасного вчителя. Вісник глухівського національного педагогічного університету, 2(43), 98-105.

Фурсін, О., Луай, М., & Воронкова, В. (2019). Формування професійних компетентностей спеціаліс¬та цифрового суспільства. Освіта як чинник формування креативних компетентностей в умовах цифрового суспільства. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. (179‒182). URL: http://vestnikzgia.com.ua/article/view/189267.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 112

Опубліковано

2024-03-20

Як цитувати

[1]
С. Дембіцька і О. Кобилянський, «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з професійної освіти засобами цифрових технологій», ПедБез, вип. 8, вип. 1-2, с. 1–7, Бер 2024.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.