Розвиток правової компетенції майбутніх фахівців економічного профілю

Автор(и)

  • Сергій Пугач Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2018-3-2-120-130

Ключові слова:

компетентнісний підхід, економіка, фахівці економічних спеціальностей, ключові компетенції, правова компетенція, правова культура

Анотація

У статті проведено дослідження педагогічних умов формування правової компетенції студентів економічних спеціальностей. Проведений аналіз навчальних планів закладів вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» (таблиця) показав, що навчальні дисципліни правового спрямування, а саме: «Правознавство», «Господарське право», «Трудове право» зазвичай належать до дисциплін вільного вибору студента.

Проблема формування правової компетенції у майбутніх економістів полягає в тому, що в практиці вищої школи найпоширенішим залишається традиційний підхід до викладання дисциплін правового циклу, не зважаючи на рекомендації досліджень з запровадження  компетентнісного підходу в науковій літературі. Крім того, виходячи з позицій компетентнісного підходу, майбутні економісти мають опанувати знання механізмів правового регулювання господарського життя країни та світу, набути вміння виділяти правові аспекти виникаючих виробничих ситуацій і визначати їх правомірність з точки зору чинного законодавства, розвинути здатність аналізувати правову ситуацію з різних позицій; напрацювати вміння бачити правові наслідки власних прийнятих рішень; бути готовими використовувати механізми та засоби правового вирішення проблем. Таким чином, правова компетенція фахівців з економіки, яка формується в процесі їх професійної підготовки у закладах вищої освіти, є комплексною характеристикою, яка містить не лише знання, вміння та навички, але й засвоєння способів і набуття досвіду діяльності, необхідного фахівцю в рамках виконання професійних завдань.

Аналіз педагогічної та правової літератури, досвіду практичної діяльності закладів вищої освіти свідчить про те, що проблема формування правової компетенції студентів економічних спеціальностей  повністю не вивчена й потребує поглибленого дослідження. Крім того, в процесі аналізу було окреслено низку проблем в сфері підготовки фахівців з економіки, зокрема, у змісті освіти та її якості відповідно до сучасних вимог:

–     відсутність чітких алгоритмів формування ключових компетенцій у фаховій підготовці майбутніх економістів;

–     невідповідність змісту правової підготовки майбутніх економістів сучасним вимогам до фахівців, реальним запитам суспільства та держави;

–     необов’язковість вивчення правових дисциплін студентами економічних спеціальностей і, як наслідок, низький рівень якості правових знань майбутніх фахівців з економіки;

–     відсутність якісних підручників, навчальних посібників з дисциплін правового циклу, які відповідають сучасному стану функціонування економіки;

–     відсутність спрямованості навчальних програм з правових дисциплін для майбутніх економістів на розвиток творчих здібностей, формування професійної правової культури;

–     відсутність універсалізму у формуванні правової культури в процесі підготовки майбутніх економістів.

Біографія автора

Сергій Пугач, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

кандидат юридичних наук, доцент кафедри правового регулювання економіки і правознавства

Посилання

Bіlanovich, N. (2011). Іntegrativnij pіdhіd do formuvannya pravovoї kompetencії studentіv-agrarіїv. Zbіrnik naukovih prac. Pedagogіchnі nauki. Vip. 60. (s. 205–210). Herson: HDU.

Bolyubash, N. (2011). Formuvannya profesіjnoї kompetentnostі majbutnіh ekonomіstіv zasobami merezhevih tekhnologіj. (Avtoref. kand. ped. nauk). Respublіkanskij vishchij navchalnij zaklad «Krims'kij gumanіtarnij unіversitet», Yalta.

Bolyubash, N. (2012). Problema formuvannya profesіjnoї kompetentnostі majbutnіh ekonomіstіv zasobami merezhevih tekhnologіj u pedagogіchnіj teorії ta prakticі. Naukovі pracі Chornomorskogo derzhavnogo unіversitetu іmenі Petra Mogili kompleksu «Kievo-Mogilyanska akademіya». Serіya: Pedagogіka. T. 199, vip. 187, 48–54.

Bura, N. A., Burlaj, E. V., Golovchenko, V. V., Zenin, V. P., Kotyuk, V. A., Oksamytnyj, V. V. … Kozyubra, N. I. (Red.). (1985). Pravovoe vospitanie molodezhi. Kiev: Nauk. dumka.

Cvіk, M. V., Tkachenko, V. D., & Petrishin, O. V. (Red.). (2002). Zagalna teorіya derzhavi і prava. Harkіv: Pravo.

Chaplak, M., & Kotova, S. (2010). Suchasnі tendencії formuvannya profesіjnoї kompetentnostі majbutnіh pedagogіv. Sovremennye voprosy mirovoj nauki: materіali konferencіi. Retrieved from http://www.rusnauka.com/4_SWMN_2010/Pedagogica/58932.doc.htm.

Dibkova, L. (2006). Іndivіdualnij pіdhіd u formuvannі profesіjnoї kompetentnostі majbutnіh ekonomіstіv (Dis. kand. ped. nauk). APN Ukraїni, Іnstitut vishchoї osvіti, Kyiv.

Galushchak, І. (2018). Pravova pіdgotovka majbutnіh ekonomіstіv u kontekstі kompetentnіsnogo pіdhodu. Vіsnik LDU BZHD, № 17, 135–139.

Golovan, M. (2012). Formuvannya profesіjnoї kompetentnostі majbutnіh fahіvcіv fіnansovogo profіlyu v umovah evropejskoї kreditnotransfernoї sistemi. Nova pedagogіchna dumka, № 1, 139–143.

Guzeeva, G. N. (2010). Osobennosti professional'noj kompetentnosti budushchih menedzherov. Vestnik Adygejskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 3: Pedagogika i psihologiya, № 4, 9–14.

Іvanіj, O. (2016). Pravova osvіta yak zasіb formuvannya gromadyanskogo suspіlstva. Naukovij vіsnik mіzhnarodnogo gumanіtarnogo unіversitetu. Serіya: Yurispondencіya, № 22, 42–45.

Kalіnіn, V. (2004). Osoblivostі formuvannya profesіjnoї kompetentnostі majbutnogo vchitelya іnozemnoї movi v novіj movnіj polіticі. Formuvannya profesіjnoї kompetentnostі majbutnogo vchitelya іnozemnoї movi zasobami іnnovacіjnih osvіtnіh tekhnologіj: Zb. nauk. prac. (s. 193-196). Zhitomir: Vid-vo ZHDU іm. І. Franka.

Key competences. European Commission. Education and Training. (2006). Retrieved from http: //ec.europa.eu /education /lifelong – learning – policy /doc 42_en.htm.

Kozyreva, V. A., & Radionova, N. F. (Red.). (2004). Kompetentnostnyj podhod v pedagogicheskom obrazovanii: Kollektivnaya monografiya. SPb.: Izd-vo RGPU im. A. I. Gercena.

Lazarchuk, G. (2012). Pravova kompetentnіst іnzhenera-pedagoga ekonomіchnogo profіlyu. Problemi іnzhenerno-pedagogіchnoї osvіti, № 36, 51–57.

Lokshina, O. І. (2009). Stanovlennya «kompetentnoї» іdeї v evropejskіj osvіtі. Realіzacіya evropejskogo dosvіdu kompetentnіsnogo pіdhodu u vishchіj shkolі Ukraїni: materіali metodologіcheskogo semіnaru. (s. 19–33). Kyiv: Pedagogіchna dumka.

Machinska, N. І. (2012). Teoretichnі aspekti duhovno-moralnoї kompetentnostі majbutnіh fahіvcіv. Naukovі zapiski Nacіonalnogo unіversitetu «Ostrozka akademіya». Serіya «Psihologіya і pedagogіka». Vip. 21, 131–137.

Moroz, E. (2016). Pravova kultura u ploshchinі fіlosofsko-pedagogіchnoї refleksії. Naukovij vіsnik HNPU. Serіya «Fіlosofіya». Vip. 47 (ch. ІІ), 190–198.

Smith, Mark K. Competence and Competency. The Encyclopedia of Informal Education. (2005). Retrieved from http://www.infed.org/biblio/b-comp.htm.

Tkachova, N. (2012). Profesіjna pravova kultura, її zmіst ta rol u podalshomu civіlіzovanomu rozvitku Ukraїni. Yuridichnij vіsnik, № 3 (24), 154–158.

Vasazhenko, N. O. (2018). Formuvannya bazovih kompetentnostej fahіvcіv z oblіku ta admіnіstruvannya v procesі profesіjnoї pіdgotovki. (Dis. kand. ped. nauk). Vіnnickij derzhavnij pedagogіchnij unіversitet іm. M. Kocyubinskogo, Vіnnicya.

Zaharchenko, V., Lugovij, V., Rashkevich, Yu., & Talanova, Zh. (2014). Rozroblennya osvіtnіh program. Metodichnі rekomendacії. Kyiv. DP «NVC «Prіoriteti».

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 498

Опубліковано

2018-12-26

Як цитувати

[1]
С. Пугач, «Розвиток правової компетенції майбутніх фахівців економічного профілю», ПедБез, вип. 3, вип. 2, с. 120–130, Груд 2018.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.