Використання інтелект-карт у процесі розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів

Автор(и)

  • Юлія Сабадош Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2018-3-1-057-063

Ключові слова:

інноваційні технології, інтелект-карти, розвиток мовленнєвої компетенції, англійська мова, самоосвітня компетентність

Анотація

Розглядаються питання застосування методу «Інтелект карт» в технічних ВНЗ при вивченні англійської мови для майбутніх фахівців комп’ютерних систем і автоматики. Аналізується поняття інтерактивних технологій, розкривається важливість та необхідність їх використання в навчально-виховному процесі вищої школи. Описані переваги інтерактивного навчання та основні принципи методики співробітництва. Презентовано метод «Інтелект карт», якій є сходинкою для системи розвитку мовленнєвої компетенції іноземної мови у майбутніх інженерів, як необхідного компонента їх самоосвітньої компетентності.

СПИСОК ПОСИЛАНЬ

Бьюзен, Т. (2003). Супермышление (2-е изд.). Минск: Попурри.

Бьюзен, Т. (2004). Научите себя думать. Минск: Попурри.

Глушок, Л. М. (2010). Застосування інтерактивних методів при викладанні англійської мови у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії. Педагогічний дискурс, 8, 56-59.

Жоголєва, Н. В., & Байсара, Л. І. (2007). Психологія візуального мислення та засоби його формування при навчанні. Взято з http://www. rusnauka.com /22_NIOBG_2007/ Psihologia /25170.doc/htm.

Зубенко, О. В., & Медведєва, С. О. (2008). Інтерактивні технології навчання при вивченні іноземних мов в технічному ВНЗ. Гуманізм та освіта: міжнародна науково-практична конференція. Вінниця: Вінницький національний технічний університет. Взято з https://conferences.vntu.edu.ua.

Озерян, О. Поради Тоні Б’юзена з техніки створення ментальних карт. Взято з http://sonyah. blogspot.com/2011/11/blog-post_6964.html.

Пометун, О., & Пироженко, Л. (2002). Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. Київ: А,П.Н.

Селевко, Г. К. (2006). Энциклопедия образовательных технологий (Т. 1). Москва: НИИ школьных технологий.

Старєва, А. М. (2005). Інтерактивна технологія навчання студентів у вищій школі. Наукові праці. Педагогічні науки (Т. 42), 29, с. 29-32.

Rogers, E. (2003). Diffusion ofInnovations, 5th Edition. NY: Simonand Schuster.

Russian mind maps. Retrieved from Www. yugzone. ru/../russian_mind_map. doc.

Buzan, Tony (2005). The Memory Book. ISBN 978-1-4066-44265.

Біографія автора

Юлія Сабадош, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри вищої математики

Посилання

Biuzen, T. (2003). Supermysshlenye (2-e yzd.). Mynsk: Popurry.

Biuzen, T. (2004). Nauchyte sebia dumat. Mynsk: Popurry.

Buzan, Tony (2005). The Memory Book. ISBN 978-1-4066-44265.

Hlushok, L. M. (2010). Zastosuvannia interaktyvnykh metodiv pry vykladanni anhliiskoi movy u Khmelnytskii humanitarno-pedahohichnii akademii. Pedahohichnyi dyskurs, 8, 56-59.

Ozerian, O. Porady Toni Biuzena z tekhniky stvorennia mentalnykh kart. Retrieved from http://sonyah. blogspot.com/2011/11/blog-post_6964.html.

Pometun, O., & Pyrozhenko, L. (2002). Interaktyvni tekhnolohii navchannia: teoriia, praktyka, dosvid. Kyiv: A,P.N.

Rogers, E. (2003). Diffusion ofInnovations, 5th Edition. NY: Simonand Schuster.

Russian mind maps. Retrieved from www.yugzone.ru/../russian_mind_map.doc.

Selevko, H. K. (2006). Entsyklopedyia obrazovatelnykh tekhnolohyi (T. 1). Moskva: NYY shkolnykh tekhnolohyi.

Starieva, A. M. (2005). Interaktyvna tekhnolohiia navchannia studentiv u vyshchii shkoli. Naukovi pratsi. Pedahohichni nauky (T. 42), 29, s. 29-32.

Zhoholieva, N. V., & Baisara L. I. (2007). Psykholohiia vizualnoho myslennia ta zasoby yoho formuvannia pry navchanni. Retrieved from http://www.rusnauka.com/22_NIOBG_2007/Psihologia/25170.doc/htm.

Zubenko, O. V., & Medvedieva, S. O. Interaktyvni tekhnolohii navchannia pry vyvchenni inozemnykh mov v tekhnichnomu VNZ. Humanizm ta osvita: mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia. Vinnytsia: Vinnytskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet. Vziato z https://conferences.vntu.edu.ua.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 523

Опубліковано

2018-06-26

Як цитувати

[1]
Ю. Сабадош, «Використання інтелект-карт у процесі розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів», ПедБез, вип. 3, вип. 1, с. 57–63, Чер 2018.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.