Сучасні методики технічної освіти в умовах дистанційного навчання

Автор(и)

  • Олександр Христич Вінницький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0003-0166-547X
  • Олександр Поліщук Вінницький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-6207-8327
  • Віталій Кудраш Вінницький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0003-0380-8120

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2022-7-1-036-045

Ключові слова:

дистанційна освіта, навчальний процес, навчальні комунікації, технології навчання, інформаційні технології, професійний рівень

Анотація

У статті обґрунтовано тенденції і перспективи розвитку дистанційної форми навчання. Відмічено, що  розробка методик і розвиток дистанційних форм навчального процесу відноситься до інноваційних методів підготовки майбутніх фахівців. Розкрито перспективний шлях розвитку дистанційного навчання відповідно до розвитку світових тенденцій пов’язаних із  розробкою нових інформаційних технологій і систем налагодження комунікацій між різноманітними верствами груп населення і, в тому числі, освітньої галузі.

Обгрунтовано доцільність розвитку в Україні дистанційних форм навчання і відмічено, що такі методики спонукатимуть самих здобувачів до необхідності підвищення свого інформаційно-інтелектуального рівня, здатного до оволодіння новими формами набування фахових здібностей. Доведено, що створення дистанційних форм навчання сприятиме підвищенню професійного рівня викладацького персоналу та рівня володіння комп’ютерною технікою, оскільки вимагає від викладачів високих фахових здібностей в процесі надання освітніх послуг з використанням сучасних інформаційних технологій.

Представлено узагальнені риси методики дистанційного навчання і наведено стислі характеристики кожної  з них. Розглянуто окремі інформаційні технології, інструменти та найбільш популярні онлайн платформи, що використовуються для організації навчання в дистанційному форматі. Виділено основні переваги, які отримують викладачі та студенти за умови навчання в дистанційному форматі, та, зокрема, високу мобільність здобувачів освіти, що в свою чергу не вимагає строгої присутності їх в навчальних аудиторіях і лабораторіях навчальних закладів. Вказано, що запровадження дистанційного навчання дозволяє значно скоротити статті витрат навчального закладу на комунальні платежі. Разом з тим система дистанційної освіти не вимагає від навчального закладу наявності та утримання широкого переліку основних фондів, в тому числі і аудиторних приміщень для проведення очного навчального процесу за присутності здобувачів освіти. Такі особливості отримання освітянських послуг особливо актуальні в сучасних умовах, коли Україна веде визвольну війну з російською федерацією.

Біографії авторів

Олександр Христич, Вінницький національний технічний університет

к. тех. н., доцент, доцент кафедри будівництва, міського господарства ти архітектури

Олександр Поліщук, Вінницький національний технічний університет

к. тех. н., доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Віталій Кудраш, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри галузевого машинобудування

Посилання

Aliyev, KH. M. (2017). Dystantsiyni osvitni tekhnolohiyi: Sutnistʹ, oznaky, osoblyvosti[Distance educational technologies: Essence, features, features]. Pedahohichnyy alʹmanakh, (35), 36–40. https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/e11d10eb-b501-45fb-b580-22e238b44324/content [in Ukrainian]

Tkachenko, L. V., & Khmelʹnytsʹka, O. S. (2021). Osoblyvosti vprovadzhennya dystantsiynoho navchannya v osvitniy protses zakladu vyshchoyi osvity[Peculiarities of the implementation of distance learning in the educational process of a higher education institution]. Pedahohika formuvannya tvorchoyi osobystosti u vyshchiy i zahalʹnoosvitniy shkolakh, 3(75), 91–96. http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2021/75/part_3/20.pdf [in Ukrainian]

Mala, I. (2022). Dystantsiyne navchannya yak diyevyy instrument upravlinsʹkoyi osvity [Distance learning as an effective tool of management education]. Vcheni zapysky Universytetu “KROK”, (2(66), 132–151. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-132-151 [in Ukrainian]

Yaroshenko, T. O. (2019). Dystantsiyne navchannya v systemi vyshchoyi osvity: Suchasni tendentsiyi [Distance learning in the system of higher education: Modern trends]. Inzhenerni ta osvitni tekhnolohiyi, 7(4), 8–21. https://doi.org/10.30929/2307-9770.2019.07.04.01 [in Ukrainian]

Shtykhno, L. V. (2016). Dystantsiyne navchannya yak perspektyvnyy napryam rozvytku suchasnoyi osvity [Distance learning as a perspective direction of modern education development]. Molodyts vchenyy, (6), 489–493. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/6/121.pdf [in Ukrainian]

Bloshchynsʹkyy, I. H. (2016). Sutnistʹ ta zmist ponyattya “dystantsiyne navchannya” v zarubizhniy ta vitchyznyaniy naukoviy literature [The essence and content of the concept of “distance learning” in foreign and domestic scientific literature]. Visnyk Natsionalʹnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny., (3). http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2015_3_4 [in Ukrainian]

Havrilova, L., & Katasonova, YU. (2017). Teoretychni aspekty vprovadzhennya dystantsiynoho navchannya v Ukrayini [Theoretical aspects of distance learning implementation in Ukraine]. Osvitolohichnyy dyskurs, (1-2), 168–182. https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/ article/view/433/362 [in Ukrainian]

Kontseptsiya rozvytku dystantsiynoyi osvity v Ukrayini[The concept of distance education development in Ukraine]. Zatverdzheno Postanovoyu Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny 20 hrudnya 2000 r. (b. d.). vnmu.edu.ua. https://vnmu.edu.ua/downloads/ other/konc_rov_dystan_osv.pdf [in Ukrainian]

Polozhennya pro dystantsiyne navchannya[Regulations on distance learning]. Zatverdzheno Nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny 25 kvitnya 2013 r. (2020, 16 zhovtnya). Verkhovna Rada Ukrayiny. https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z0703-13#n49 [in Ukrainian]

Shumilova, A. (2021). Rozvytok dystantsiynoyi osvity (1998–2021 rr.)[ Development of distance education (1998–2021)]. Natsionalʹna biblioteka Ukrayiny imeni V. I. Vernadsʹkoho. http://nbuv.gov.ua/node/5652 [in Ukrainian]

“Svitovyy dosvid rozvytku dystantsiynykh form osvity u vitchyznyanomu konteksti”. Analitychna zapyska. [“World experience in the development of distance forms of education in the domestic context”. Analytical note] (2014, 12 hrudnya). Natsionalʹnyy instytut stratehichnykh doslidzhenʹ. https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/svitoviy-dosvid-rozvitku-distanciynikh-form-osviti-u [in Ukrainian]

Kiryakova, G. (2019). Massive open online courses – a modern form of distance education. Trakia Journal of Sciences, (17), 909–913. https://www.researchgate.net/publication/350094437_MASSIVE_ OPEN_ONLINE_COURSES_-_A_MODERN_FORM_OF_DISTANCE_EDUCATION

Oksana Bashtovenko, Asya Ruban. (2023). Vykorystannya suchasnykh informatsiynykh tekhnolohiy dlya orhanizatsiyi dystantsiynoho navchannya u fizychniy kulʹturi i sporti [The use of modern information technologies for the organization of distance learning in physical culture and sports]. Naukovyy visnyk Izmayilʹsʹkoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu, (62), S. 25-33. http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/ view/713 [in Ukrainian]

Kukharenko, V., & Bondarenko, V. V. (2020). Ekstrene dystantsiyne navchannya v Ukrayini [Emergency distance learning in Ukraine]. KP “Misʹka drukarnya”. https://duan.edu.ua/images/News/UA/Departments/Management/2020/monograph_ekstr_dyst_navch.pdf (Oryhinal opublikovano 2020 r.) [in Ukrainian]

Senyk, V. V., Maherovsʹka, T. V., & Maherovsʹkyy, D. V. (2023). Osoblyvosti zastosuvannya system dystantsiynoho navchannya u formuvanni kompetentnostey pid chas pidhotovky fakhivtsiv z informatsiynykh tekhnolohiy[Peculiarities of the application of distance learning systems in the formation of competencies during the training of information technology specialists]. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny, 33(3), 77-82. https://doi.org/10.36930/40330311 [in Ukrainian]

Pekhnyk, A. V. (2020). Platformy dlya orhanizatsiyi dystantsiynoho navchannya[Platforms for organizing distance learning]. U Pravove zhyttya suchasnoyi ukrayiny: U 3 t. (s. 220–223). Helʹvetyka. http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/12867 [in Ukrainian]

Myronova, M. I., & Myronov, YU. B. (2020). Vykorystannya servisu GoogleClassroom u navchalʹnomu protsesi[Using the GoogleClassroom service in the educational process]. U Aktualʹni problemy neperervnoyi osvity v informatsiynomu suspilʹstvi (s. 206–208). NPU im. M. P. Drahomanova. https://kerivnyk.info/2020/05/myronova-myronov-google-classroom.html [in Ukrainian]

Navchatysya mozhna onlayn: ohlyad ukrayinsʹkykh ta inozemnykh osvitnikh platform [You can study online: an overview of Ukrainian and foreign educational platforms]– Konotop.City. (2022, 6 kvitnya). Konotop.City. https://konotop.city/articles/204749/navchatisya-mozhna-onlajn-oglyad-ukrainskih-ta-inozemnih-osvitnih-platform [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 27

Опубліковано

2023-10-27

Як цитувати

[1]
О. Христич, О. Поліщук, і В. Кудраш, «Сучасні методики технічної освіти в умовах дистанційного навчання», ПедБез, вип. 7, вип. 1-2, с. 36–45, Жов 2023.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають