Цифровізація навчання фізики та технічних дисциплін у підготовці фахівців авіаційної галузі

Автор(и)

  • Ольга Кузьменко Льотна академія Національного авіаційного університету, Кропивницький

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2020-5-1-026-034

Ключові слова:

цифровізація, STEM-освіта, заклад вищої технічної освіти, методика навчання фізики, технічні дисципліни

Анотація

У статті проаналізовано дефініцію цифровізації, основні тренди цифрового розвитку відносно освітнього просторо, подолання цифрових розривів в Україні відповідно до аналітичних даних Інституту майбутнього. З’ясовано, що одним із засобів цифровізаційного розвитку освіти є STEM-навчання та впровадження в освітній процесі закладах вищої технічної освіти (ЗВТО) STEM-технологій у процесі вивчення фізики та технічних дисциплін на основі міждисциплінарного, інтегрованого та професійно зорієнтованого підходів. Розглянуто прикладний елемент фізики та авіоніки з виділенням STEM-складників згідно з робочими навчальними програми спеціальності 272 – Авіаційний транспорт.

Об’єкт дослідження – методика навчання фізики та технічних дисциплін на основі технологій STEM-освіти на засадах цифрового розвитку.

Метою даної статті є аналіз дефініції «цифровізація» відповідно до чинного нормативного законодавства, розгляд методичних особливостей навчання фізики та технічних дисциплін на основі STEM-технологій в ЗВТО для подальшого окреслення напрямів вдосконалення процесу підготовки висококваліфікованих фахівців авіаційної галузі.

Аналіз виділених факторів показав нові якості складових STEM-освіти через нові якості системи навчання в цілому. Наприклад, застосування методів інтегрованого навчання та відповідних STEM-технологій навчання сприяє формуванню в студентів міжпредметних компетенцій: уміння користуватися комунікаційними засобами, вводити дані в комп’ютер, розпізнавати повідомлення, що генеруються IT-технологіями, спілкуватись з членами колективу, формулювати і доводити до відома товаришів судження. Вони є важливими складовими загальної культури громадянина інформаційного суспільства.

Упровадження цифрових технологій у процес навчання фізики та технічних дисциплін в ЗВО потребує розроблення сучасної моделі навчального процесу, ключовою відмінністю якої має бути цільова зорієнтованість на підготовку висококваліфікованого конкурентоспроможного фахівця відповідно до чинних вимог суспільства, що забезпечує його становлення як активного суб’єкта змін та інновацій, здатного до самостійної ініціації та реалізації інноваційної діяльності на засадах STEM-освіти.

Отже, цифровізація освіти, зокрема навчання з фізики та технічних дисциплін, об’єднує теоретичні та практичні пошуки в авіаційній галузі. Відтак, потрібно визначати мету навчання, що має сприяти відбору та структурі змісту з фізики та технічних дисциплін, оптимальну організацію освітнього процесу з фізики щодо впровадження STEM-методів, прийомів і засобів навчання, враховувати кваліфікаційний рівень викладача та об’єктивні методи оцінювання результатів навчання з фізики на основі STEM-технологій в ЗВТО.

Перспективами подальших досліджень ми вбачаємо розроблення методики навчання фізики з використанням цифрових технологій на засадах STEM-освіти на основі синергетичного підходу.

Біографія автора

Ольга Кузьменко, Льотна академія Національного авіаційного університету, Кропивницький

д. пед. н., доцент, професор кафедри фізико-математичних дисциплін

Посилання

Bohdanova, I. M. (2000). Pedahohichna innovatyka: navch. posib [Pedagogical innovation: textbook]. Odesa, TES. [in Ukrainian].

Gershunskij, B. S. (1998). Filosofiya obrazovaniya dlya HKHI veka: v poiskah praktiko-orientirovannyh obrazovatel'nyh koncepcij [Philosophy of education for the XXI century: in search of practice-oriented educational concepts]. Moskva, Sovershenstvo. [in Russian].

Honcharenko, S. U. (2004). Pryntsyp fundamentalizatsii osvity [The principle of fundamentalization of education]. Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohichni nauky. Vyp. 55. 3–8. [in Ukrainian].

Kharchenko, V. P., & Ostroumov, I. V. (2013). Avionika [Avionics]. Kyiv: NAU. [in Ukrainian].

Kozlovska, I. (Red.)., & Lienik, K. (Red.). (2003). Teoretychni i metodychni osnovy vykladannia zahalnotekhnichnykh i spetsialnykh dystsyplin: intehrovanyi pidkhid: monohrafiia [Theoretical and methodical bases of teaching of general technical and special disciplines: the integrated approach: monograph]. Lvivskyi naukovo-praktychnyi tsentr, Liublinskyi politekh. in.-t. Lviv: Yevrosvit. [in Ukrainian].

Kraevskij, V. V. (2008). Obshchie osnovy pedagogiki: uchebnik dlya stud. vyssh. ped. uch. Zavedenij [General basics of pedagogy: a textbook for students. higher ped. uch. routine]. Moskva: Izdatel'skij centr «Akademiya». [in Russian].

Kremen, V. H. (2005). Osvita i nauka v Ukraini – innovatsiini aspekty. Stratehiia. Realizatsiia. Rezultaty [Education and science in Ukraine - innovative aspects. Strategy. Realization. Results]. Kyiv: Hramota. [in Ukrainian].

Kuzmenko, O. S. (2020). Teoretychni i metodychni zasady navchannia fizyky studentiv tekhnichnykh zakladiv vyshchoi osvity na osnovi tekhnolohii STEM-osvity. (Dys. d-ra ped. nauk) [Theoretical and methodical bases of teaching physics to students of technical institutions of higher education on the basis of STEM-education technologies. (Dissertation of Doctor of Pedagogical Sciences)]. Tsentralnoukr. derzh. ped. un-t im. Volodymyra Vynnychenka, Kropyvnytskyi. [in Ukrainian].

Liashenko, V. I., & Vyshnevskyi O. S. (2018). Tsyfrova modernizatsiia ekonomiky Ukrainy yak mozhlyvist proryvnoho rozvytku: monohrafiia [Digital modernization of Ukraine's economy as an opportunity for breakthrough development: monograph]. Kyiv: NAN Ukrainy, In-t ekonomiky promyslovosti. [in Ukrainian].

Polyakov, S. D. (1997). Innovacii v zhizni shkoly [Innovations in school life]. Direktor shkoly, 6, 87-89. [in Russian].

Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta suspilstva Ukrainy na 2018-2020 roky ta zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo yii realizatsii (2018): Rozporiadzhennia KMU vid 17 sichnia 2018 r. № 67-r. [On approval of the Concept of development of the digital economy and society of Ukraine for 2018-2020 and approval of the action plan for its implementation (2018): Order of the Cabinet of Ministers of January 17, 2018 № 67-r]. URL: http:/ https://ips.ligazakon.net/ document/kr180067?an=130&ed=0000_00_00. [in Ukrainian].

Slipukhina, I. A., & Chernetskyi, I. S. (2013). Tekhnolohichna kompetentnist maibutnoho inzhenera: formuvannia i rozvytok u kompiuterno-intehrovanomu laboratornomu praktykumi z fizyky [Technological competence of the future engineer: formation and development in a computer-integrated laboratory workshop on physics]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. (T. 38, 6, 83-95). Kyiv, IITZN NAPN Ukrainy. [in Ukrainian].

Stryzhak, O. Ye. (2016). Transdystsyplinarnist navchalno-informatsiinoho seredovyshcha [Transdisciplinarity of educational and information environment]. Naukovi zapysky Maloi akademii nauk Ukrainy: zb. nauk. prats. (Vyp. 8, 13-27). Kyiv: Instytut obdarovanoi dytyny NAPN Ukrainy. [in Ukrainian].

Tsyfrova adzhenda Ukrainy – 2020. Kontseptualni zasady (versiia 1.0). Proiekt [Digital Agenda of Ukraine - 2020. Conceptual principles (version 1.0). Project.]. (2016). URL: https://pdfslide.net/economy-finance/-58a997471a28abc2518b516d.html. [in Ukrainian].

Ukraina 2030E – kraina z rozvynutoiu tsyfrovoiu ekonomikoiu [Ukraine 2030E is a country with a developed digital economy]. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html#6-2-5. [in Ukrainian].

Yusufbekova, N. R. (1990). Pedagogicheskaya neologiya kak napravlenie metodologicheskih issledovanij [Pedagogical neology as a direction of methodological research]. Novye issledovaniya v pedagogicheskih naukah, 2 (54), 8-10. [in Russian].

Zagvyazinskij, V. I. (1990). Innovacionnye processy v obrazovanii i pedagogicheskaya nauka. Innovacionnye processy v obrazovanii: sb. nauchn. Trudov [Innovative processes in education and pedagogical science. Innovative processes in education: Sat. scientific works]. (s. 8). Tyumen': Izd-vo Tyumenskogo gos. un-ta. [in Russian].

Ziaziun, I. A. (2008). Filosofiia pedahohichnoi dii: monohrafiia [Philosophy of pedagogical action: monograph]. Cherkasy: Vyd-vo ChNU im. Bohdana Khmelnytskoho. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 364

Опубліковано

2021-03-23

Як цитувати

[1]
О. Кузьменко, «Цифровізація навчання фізики та технічних дисциплін у підготовці фахівців авіаційної галузі», ПедБез, вип. 5, вип. 1, с. 26–34, Бер 2021.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.