Проведення аналогій у процесі формування математичних понять у студентів технічних спеціальностей

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2022-7-1-046-050

Ключові слова:

метод аналогій, поняття, математична підготовка, студенти технічних спеціальностей

Анотація

У статті продемонстровано ідею застосування методу проведення аналогій у процесі формування математичних понять у студентів технічних спеціальностей. Проаналізовано різні підходи до тлумачення процесу проведення аналогій у освітньому процесі. На основі аналізу наукових студій, що присвячені вказаній проблематиці, метод проведення аналогій визначено як метод наукового пізнання, який дозволяє формувати висновки про досліджуваний об’єкт шляхом його порівняння із вже відомим об’єктом. Поміж іншим головним наслідком розумових дій при проведенні аналогії є умовивід – результат проведення аналогії, який дозволяє робити висновок про схожість чи відмінність ознак (елементів) досліджуваних об’єктів чи предметів, а також їх властивостей. Відтак результатом аналогізування (проведення аналогії) є набуття нових знань студентів про невідомий об’єкт (предмет).

Метод аналогій має дві важливі функції: перехід від відомого інформаційного об’єкта до невідомого та перехід від «простого» інформаційного об’єкта до його «складного» аналога. Важливою особливістю методу проведення аналогії є його потенціал до застосування при формуванні математичних понять. Так, враховуючи діалектичну єдність функціональних властивостей методу аналогій (пояснювальну та пошукову функції), пояснювальна функція методу аналогій, зокрема при формуванні понять, реалізується шляхом побудови моделей для проведення аналогій, які стануть базою для формування уявлення про конкретне поняття (об’єкт), пошукова функція методу аналогій під час формування понять базується на тому, що студенти здійснюють аналіз і синтез отриманої інформації, будують гіпотези щодо конкретної інформаційної структури (поняття).

Метою статті є розкриття суті методу аналогій, демонстрація його реалізації в процесі формування математичних понять у студентів технічних спеціальностей.

Проведене дослідження методу аналогій дозволило охарактеризувати основі фактори його реалізації в освітньому процесі. З огляду на різноаспектність обраної тематики дослідження до перспектив подальших розвідок належать теоретичні та практичні розробки реалізації концепції методу проведення аналогій у математичній підготовці майбутніх технічних фахівців.

Біографії авторів

Альона Коломієць, Вінницький національний технічний університет

д. пед. н., доцент кафедри вищої математики

Ігор Абрамчук, Вінницький національний технічний університет

ст. викладач кафедри вищої математики

Олена Косарук, Вінницький національний технічний університет

к. пед. н., директор Центру розвитку кар`єри та неперервної освіти

Посилання

Boiko-Boichuk, L. V. (2007). Metod analohii u sotsialno–politychnykh doslidzhenniakh [The method of analogies in socio-political research]. Politychnyi menedzhment, 4, 74-82. URL: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/boiko_boichuk_metod.pdf. [in Ukrainian].

Karpash, M., Kryzhanivskyi, Ye., & Karpash, O. (2018). Vyshcha inzhenerna osvita v umovakh staloho rozvytku suspilstva [Higher engineering education in the conditions of sustainable development of society]. Vyshcha osvita Ukrainy, 2, 55–60. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2014_2_10. [in Ukrainian].

Klepko, V. (2005). Antolohiia aksiolohichnoi paradyhmy upravlinnia osvitoiu [Anthology of the axiological paradigm of education management]: navch. posib. Kyiv: Osvita Ukrainy. [in Ukrainian].

Kolodiichuk, L. S. (2019) Metodolohichni pidkhody do proiektuvannia osvitnoho protsesu pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv elektrotekhnichnoho profiliu [Methodological approaches to the design of the educational process of training future specialists in the electrical engineering profile]. Pedahohichni nauky, 86, 42–44. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2413-1865/2019-86-6. [in Ukrainian].

Kolomiiets, A. A. (2014). Vykorystannia prykladnykh zadach pry vyvchenni temy “Dyferentsialni rivniannia” yak shliakh do fundamentalizatsii navchalnoho protsesu [The use of applied problems when studying the topic “Differential Equations” as a way to fundamentalize the educational process]. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Seriia: Pedahohika i psykholohiia, 42 (1), 37–40. [in Ukrainian].

Kolomiiets, A. A., & Klochko, V. I. (2018). Metod analohii yak zasib pohlyblennia fundamenatalnoi matematychnoi pidhotovky studentiv tekhnichnykh universytetiv [The method of analogy as a means of deepening the fundamental mathematical training of students of technical universities]. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia: dosvid, tendentsii, perspektyvy: materialy II Mizhnarod. nauk.-prakt. Internet-konf. m. Ternopil, 8–9 lystopada 2018 r. (2, 204–207). Ternopil, TNPU imeni V. Hnatiuka. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/15318/1/ Kolomiiets_Klochko.pdf. [in Ukrainian].

Kozlovskyi, Yu. M. & Koziar, M. M. (Red.). (2012). Modeliuvannia naukovoi diialnosti vyshchoho navchalnoho zakladu: teoretyko-metodolohichnyi aspekt [Modeling of scientific activity of a higher educational institution: theoretical and methodological aspect]: monohrafiia. Lviv: SPOLOM. [in Ukrainian].

Shvai, O. L. (2018). Vykorystannia analohii dlia formuvannia vmin perenosu znan [Using analogy to form knowledge transfer skills]. Fizyko-matematychna osvita, 2(16), 153–156. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2018_2_31. [in Ukrainian].

Vovk, L. I. (2008). Aktyvizatsiia navchalno-piznavalnoi diialnosti studentiv na osnovi metodu analohii u navchanni fizyky (na nefizychnykh fakultetakh) [Activation of educational and cognitive activity of students based on the method of analogy in teaching physics (at non-physics faculties)]: monohrafiia. Poltava: Poltavskyi universytet spozhyvchoi kooperatsii Ukrainy. [in Ukrainian].

Young, L. (1983). Right-Brained Decision Support Systems. URL: http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1113492&dl=acm&coll=&CFID=15151515&CFTOKEN=6184618.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 17

Опубліковано

2023-10-27

Як цитувати

[1]
А. Коломієць, І. Абрамчук, і О. Косарук, «Проведення аналогій у процесі формування математичних понять у студентів технічних спеціальностей», ПедБез, вип. 7, вип. 1-2, с. 46–50, Жов 2023.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.