Антропологічні детермінанти гуманістичних концепцій виховання

Автор(и)

  • Оксана Столяренко Вінницький національний технічний університет
  • Олена Столяренко Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2020-5-1-001-008

Ключові слова:

антропологізм, антропологічна концепція, гуманістичне виховання, гуманістичні цінності, ціннісне ставлення до людини, толерантність, готовність до толерантних взаємин

Анотація

В статті розкриті антропологічні детермінанти гуманістичних концепцій виховання. Домінантою є формування базових цінностей гуманізму. Принцип людиноцентризму в освіті об’єктивується нами як особистісно орієнтований виховний процес. В основі антропологічної концепції лежить антропоцентрична модель виховання. Людина в ній – найвища цінність, відкрита система, а головне завдання виховання – створення середовища, сприятливого для саморозвитку кожного. Антропологізм максимально наближається до гуманістичного принципу організації виховання відповідно до законів розвитку особистості, сприяє формуванню у молоді ціннісного ставлення до людини, на основі якого можливе виховання толерантності. У статті представлений фрагмент дослідження виховання культури толерантних взаємин на основі гуманістичних цінностей. А сама толерантність розглядається в руслі антропологічної концепції. Доведено, що виховання толерантності відбувається ефективніше за умов забезпечення особистісно зорієнтованої суб’єкт-суб’єктної взаємодії і створення ситуацій колективного співробітництва та довіри; оптимізація міжособистісного спілкування учнів за рахунок розвитку у них здатності до розуміння й прийняття власної особистості (прояву рефлексії) та стійкості до зовнішніх негативних впливів (емоційної стабільності); активізація зусиль, спрямованих на сприйняття іншої людини, розвиток у вихованців емпатії та асертивності. Толерантність ми розуміємо як ціннісно-усвідомлену психічну інтра- та інтерактивність, що виявляється в рефлексивності учнів (здатності до усвідомленого розуміння власної особистості, поваги до неї), їхній соціальній перцепції (визнанні, розумінні та прийнятті іншої людини) і можлива лише за умови здатності до емоційної чуйності (емпатії), самоконтролю та емоційної стійкості як запоруки продуктивної суб’єкт-суб’єктної взаємодії, співпраці й конструктивного діалогу; виступає невід’ємним атрибутом активної життєвої позиції. Завдяки експериментальній методиці доведено ефективність авторської моделі виховання толерантності в закладах загальної середньої освіти, новітніх, інтерактивних форм і методів гуманістичного виховання.

Біографії авторів

Оксана Столяренко, Вінницький національний технічний університет

к. пед. н., доцент кафедри іноземних мов

Олена Столяренко, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

д. пед. н., професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми установами

Посилання

Avsheniuk, N. M., Diachenko, L. M., Kotun, K. V., Marusynets, M. M., Ohiienko, O. I., Sulyma, O. V., & Postryhach, N. O. (2017). Zarubizhnyi dosvid profesiinoi pidhotovky pedahohiv: analitychni materialy [Foreign experience of professional training of teachers: analytical materials]. Kyiv: DKS «Tsentr». [in Ukrainian].

Anosov, I. P. (2003). Suchasnyi osvitnii protses: Antropologichnyi aspect: monographia [Contemporary educational process: anthropological aspect: monograph]. K.: Twim Inter. [in Ukrainian].

Bereziuk, O. S. (Red.), Vlasenko, O. M., Bashmanivskyi, O. L., Zakharchuk, N. V., & Piddubna, O. M. (2013). Dydaktychna model profesiinoi diialnosti maibutnoho fakhivtsia v umovakh innovatsiinoho osvitnoho prostoru (kontseptualnyi pidkhid) (I chastyna): monohrafiia [Didactic model of professional activity of the future specialist in the conditions of innovative educational space (conceptual approach) (I part): monograph]. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka. [in Ukrainian].

Huk, O. F. Humanizatsiia osvitnoho protsesu u vyshchomu navchalnomu zakladi [Humanization of the educational process in higher education]. URL: http://www.soc.univ.kiev.ua/sites/default/files/library/elopen/aktprob14_179.pdf. [in Ukrainian].

Hurevych, R. S. Aktualni problemy navchannia, vykhovannia ta rozvytku uchniv zahalnoosvitnoi shkoly [Actual problems of teaching, education and development of secondary school students]. URL: http://library.vspu.net/bitstream/handle/123456789/1071/001.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [in Ukrainian].

Ziaziun, I. A. Filosofiia pedahohichnoi antropolohii [Philosophy of pedagogical anthropology]. https://lib.iitta.gov.ua/3244/1/%D0%B7%D1%8F%D0%B7%D1%8E%D0%BD10.pdf. [in Ukrainian].

Yevsovych, R. V. (2014). Humanizatsiia ta humanitaryzatsiia vyshchoi osvity v Ukraini: istorychnyi aspekt. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka [Humanization and humanization of higher education in Ukraine: historical aspect. Spirituality of personality: methodology, theory and practice]. URL: http://oaji.net/articles/2014/690-1396516546.pdf. [in Ukrainian].

Maltsev, O. V. (2018). Kontseptsii udoskonalennia pryrody liudyny v neorelihiinykh doktrynakh XX st. (Dys. kand. filos. Nauk). [Concepts of improving human nature in neo-religious doctrines of the twentieth century. Dis. Cand. philos. Science]. Zhytomyrskyi derzhavnyi universytet imeni Ivana Franka, Zhytomyr. [in Ukrainian].

Radionova, I. O. (2000). Suchasna amerykanska philosophia osvity s vykhovannia: tematychni polia ta paradygmalno-kontseptualni pobudovy [Modern American philosophy of education and training: thematic fields and paradigmatic conceptual constructions]. Kharkiv: KDPU. [in Ukrainian].

Stoliarenko, O. V. (2017). Vykhovannia u shkolariv tsinnisnogo stavlennia do liudyny: teoretychnyi ta metodychnyi aspekty: monographia. Knyga 1. Liudskyi vymir: istoria, mynule i suchasnist [Teaching pupils the principles of a value-centered attitude to a person: theoretical and methodical aspects: monograph. Book 1. Human Realm: History, Past and Present]. Vinnitsa: LLC «Planer». [in Ukrainian].

Stoliarenko, O. V. (2018). Vykhovannia u shkolariv tsinnisnogo stavlennia do liudyny: teoretychnyi ta metodychnyi aspekty: monographia. Knyga 2. Metodologia vykhovannia tsinnisnogo stavlennia do liudyny v uchniv zagalnoosvitnoi shkoly [Teaching pupils the principles of a value-centered attitude to a person: theoretical and methodical aspects: monograph. Book 2. Methodology of Teaching Pupils the Principles of a Value-Centered Attitude to a Person]. Vinnitsa: LLC «Nilan LTD». [in Ukrainian].

Stoliarenko, O. V., Stoliarenko, O. V., & Leshko U. (Red.). (2020). Pedahohichni ta sotsialno-politychni chynnyky formuvannia informatsiinoho suspilstva v rusli humanistychnoi paradyhmy staloho rozvytku. Informatsiine suspilstvo: suchasni transformatsii: monohrafiia [Pedagogical and socio-political factors of information society formation in line with the humanistic paradigm of sustainable development. Information society: modern transformations: monograph]. (р. 355-363). Vinnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Vinnytsia: FOP Korzun D. Yu. [in Ukrainian].

Stoliarenko, O. V., & Kobernik, O. M. (Ed.). (2019). Tsinnisna determinatsiia osobystisnoi samorehuliatsii v humanistychnii paradyhmi vykhovannia. Vykhovannia zrostaiuchoi osobystosti: tsinnisnyi vymir: kolektyvna monohrafiia [Value determination of personal self-regulation in the humanistic paradigm of education. Education of the growing personality: value dimension: collective monograph]. (р. 5-24). Uman: Vizavi. [in Ukrainian].

Stoliarenko, O. V., Stoliarenko, O. V., & Kobernik, O. M. (Ed.). (2019). Tsinnisne stavlennia do liudyny v zahalnii stratehii vykhovannia osobystosti. Vykhovannia zrostaiuchoi osobystosti: tsinnisnyi vymir kolektyvna monohrafiia [Value determination of personal self-regulation in the humanistic paradigm of education. Education of the growing personality: value dimension: collective monograph]. (р. 75-93). Uman: Vizavi. [in Ukrainian].

Yatsenko, S. L. Sotsialno-filosofskyi aspekt problemy osobystisno-oriientovanoho navchannia [Socio-philosophical aspect of the problem of personality-oriented learning]. URL: http://studentam.net.ua/content/view/7773/99/. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 264

Опубліковано

2021-03-23

Як цитувати

[1]
О. Столяренко і О. Столяренко, «Антропологічні детермінанти гуманістичних концепцій виховання», ПедБез, вип. 5, вип. 1, с. 1–8, Бер 2021.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.