Педагогічні умови формування графічної компетентності майбутніх фахівців у галузі електроніки та телекомунікацій засобами цифрових технологій

Автор(и)

  • Володимир Татарчук Вінницький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-2855-908X

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2023-8-1-028-036

Ключові слова:

фахова підготовка, професійна освіта, фахівці технічних спеціальностей, педагогічні умови, інноваційні методи навчання

Анотація

У статті розглянуто актуальну проблему визначення педагогічних умов, які забезпечують формування у майбутніх фахівців у галузі електроніки та телекомунікацій графічної компетентності засобами цифрових технологій та інших професійних якостей, необхідних для провадження успішної професійної діяльності в сучасному цифровому світі.

Для визначення педагогічних умов формування у майбутніх фахівців у галузі електроніки та телекомунікацій графічної компетентності засобами цифрових технологій був використаний метод опитування та незалежних експертних оцінок.

Із 11 запропонованих для експертного оцінювання педагогічних умов було відібрано чотири, що мають високий та дуже високий ступінь узгодженості думок експертів. Тому вважаємо, що позитивний вплив на формування графічної компетентності майбутніх фахівців у галузі електроніки та телекомунікацій засобами цифрових технологій матимуть такі педагогічні умови: створення умов для розвитку пізнавального інтересу та забезпечення мотивації до провадження професійної діяльності майбутніх фахівців у галузі електроніки та телекомунікацій; готовність науково-педагогічних працівників сприяти розвитку графічної компетентності здобувачів; поступовий розвиток графічної компетентності як невід’ємної складової професійної компетентності здобувача; використання інноваційних педагогічних технологій з метою активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів.

Використання інноваційних педагогічних технологій з метою активізації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх фахівців у галузі електроніки та телекомунікацій з метою формування їх графічної компетентності засобами цифрових технологій має ряд переваг, зокрема: підвищення якості освіти, розвиток творчих здібностей та самостійності здобувачів, підвищення мотивації до навчання тощо. Серед перспективних з метою формування графічної компетентності майбутніх фахівців у галузі електроніки та телекомунікацій засобами цифрових технологій виокремлено: інтерактивні технології, які дозволяють студентам активно взаємодіяти один з одним в процесі опанування навчального матеріалу, зокрема, метод мозкового штурму, метод проєктів тощо; ігрові технології, серед яких перспективними вбачаємо дидактичні ігри, сценарні ігри, ігри-симуляції тощо; технології дистанційного навчання, як засіб вдосконалення графічних вмінь та навичок; технології проблемного навчання, які дозволяють розвивати критичне мислення, творчі здібності та практичні навички здобувачів.

Біографія автора

Володимир Татарчук, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Посилання

Bredniova, V. (2016). On the improvement of the methodology of engineer staff’s graphic training on the basis of optimization of psychological and pedagogical approaches. Modern Tendencies in Pedagogical Education and Science of Ukraine and Israel: The Way to Integration. Ariel University, 7, 38–42. [in English].

Brednova, V. P., Smychkovska, O. M., & Prokhorets, I. M. (2019). Pro shliakhy udoskonalennia formuvannia hrafichnoi kompetentnosti studentiv arkhitekturnykh i khudozhnikh spetsialnostei [About ways to improve the formation of graphic competence of students of architectural and artistic specialties]. Zbirnyk naukovykh prats «Pedahohichni nauky», 88, 36-41. [in Ukrainian].

Koliasa, P. I. (2022). Formuvannia hrafichnoi kompetentnosti maibutnikh inzheneriv-pedahohiv zasobamy tsyfrovykh tekhnolohii [Formation of graphic competence of future engineers-pedagogues by means of digital technologies] (dys. … d-ra filosofii). Ternopilskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni Volodymyra Hnatiuka, Ternopil. [in Ukrainian].

Lebedieva, K. O. (2020). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh inzheneriv radiotekhnichnykh spetsialnostei na zasadakh resursnoho pidkhodu [Formation of professional competence of future engineers of radio engineering specialties on the basis of the resource approach] (dys. … d-ra filosofii). Kharkivskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni H. S. Skovorody, Kharkiv. [in Ukrainian].

Shevchenko, O. M., & Leshchenko, T. O. (2022). Aktyvizatsiia piznavalnoi diialnosti zdobuvachiv vyshchoi osvity pid chas vyvchennia ukrainskoi movy yak inozemnoi [Activation of the cognitive activity of students of higher education during the study of the Ukrainian language as a foreign language]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh, 80, t. 2, 194-198. DOI: https://doi.org/10.32840/1992-5786.2022.80.2.39. [in Ukrainian].

Stoliarenko, O. B. (2012). Psykholohiia osobystosti [Personality psychology]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. [in Ukrainian].

Yashkina, O. I. (2013). Statystychni instrumenty vyznachennia uzghodzhenosti dumok ekspertiv v marketynhovykh doslidzhenniakh [Statistical tools for determining the consistency of experts' opinions in marketing research]. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut», 10, 442-449. [in Ukrainian].

Yerokhin, S. A., Nikitin, Yu. V., & Nikitina, I. V. (2011). Kontseptsiia profesiinoi motyvatsii studentiv yak faktoru konkurentnosti na rynku pratsi [The concept of professional motivation of students as a factor of competitiveness in the labor market]. Naukovyi yurydychnyi zhurnal. Khmelnytskyi: Vydavnytstvo Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy imeni B. Khmelnytskoho, 1(1), ch. II, 20-27. [in Ukrainian].

Zaniuk, S. S. (2002). Psykholohiia motyvatsii [Psychology of motivation]. Kyiv: Lybid. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 29

Опубліковано

2024-03-20

Як цитувати

[1]
В. Татарчук, «Педагогічні умови формування графічної компетентності майбутніх фахівців у галузі електроніки та телекомунікацій засобами цифрових технологій», ПедБез, вип. 8, вип. 1-2, с. 28–36, Бер 2024.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.