Організаційні та дидактичні особливості формування графічної компетентності майбутніх фахівців у галузі електроніки та телекомунікацій

Автор(и)

  • Володимир Татарчук Вінницький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-2855-908X

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2022-7-1-051-064

Ключові слова:

формування компетентності, графічна компетентність, фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій, заклади вищої освіти

Анотація

У статті розглянуто актуальну проблему визначення організаційних і дидактичних особливостей формування графічної компетентності майбутніх фахівців у галузі електроніки та телекомунікацій. Зазначено, що до складу професійної компетентності майбутніх фахівців технічних спеціальностей невід’ємною частиною входить графічна компетентність з низки причин: забезпечення комунікації; проєктування та моделювання; стандартизація та документація; навчання та співпраця; інновації та розвиток. Розробка інноваційних підходів до формування графічної компетентності майбутніх фахівців у галузі електроніки та телекомунікацій, як і будь-якої педагогічної технології повинна задовольняти деяким основним методологічним вимогам. До них можна віднести такі: концептуальність, системність, керованість, ефективність, відтворюваність.

Узагальнюючи наукові пошуки, дидактичні умови формування графічної компетентності майбутніх фахівців у галузі електроніки та телекомунікацій трактується як сукупність цілеспрямовано створених, удосконалених і відібраних методів і прийомів навчання для досягнення визначених дидактичних цілей (формування графічної компетентності на високому рівні). До них віднесено характеристики та особливості професійної підготовки, які враховуються при проєктуванні та організації освітнього процесу з метою оптимізації процесу набуття студентами навчального досвіду.

Відтак, визначення дидактичних умов формування графічної компетентності майбутніх фахівців у галузі електроніки та телекомунікацій, з метою подальшої побудови моделі цього процесу передбачає встановлення таких аспектів: характеристика пізнавальних особливостей здобувачів вищої освіти. Встановлення таких особливостей передбачено на етапі педагогічного експеримент шляхом аналізу рівня розвитку когнітивних функцій, можливостей до аналізу, синтезу, усвідомлення інформації тощо; визначення індивідуальних особливостей студентів, адже кожен з них є унікальною особистістю зі своїми сильними та слабкими сторонами, інтересами, стилем навчання тощо. Отже, дидактика повинна надавати можливості для розробки індивідуальних освітньої траєкторії та розвитку; визначення доцільних педагогічних методів і технології для забезпечення ефективного формування графічної компетентності майбутніх фахівців у галузі електроніки та телекомунікацій.

Біографія автора

Володимир Татарчук, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Посилання

Amatori, G., Mesquita, H., & Quelhas, R. (2020). Special Education for inclusion in Europe: critical issues and comparative perspectives for teachers’ education between Italy and Portugal. Education Sciences & Society-Open Access, 11(1). URL: https://journals.francoangeli.it/index.php/ess/article/view/9443.

Bajrami, V. (2019). Inclusive education in multicultural environments in Europe and Kosovo. Knowledge International Journal, 32(1), 113–121. https://doi.org/10.26809/joa.4.035.

Bakhshi, H., Downing, J. M., Osborne, M. A., & Schneider, P. (2017). The future of skills: Employment in 2030. London: Pearson and Nesta.

Dembitska, S., & Kobylianska, I. (2023). Vdoskonalennia profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv tekhnichnykh spetsialnostei v konteksti innovatsiinoho rozvytku vyshchoi osvity [Improvement of professional training of specialists in technical specialties in the context of innovative development of higher education]. Aktualni aspekty rozvytku STEAM-osvity v umovakh yevrointehratsii: zbirnyk materialiv Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii (m. Kropyvnytskyi, 21 kvitnia 2023 roku). (347–348). Kropyvnytskyi: DonDUVS. [in Ukrainian].

Dembitska, S. V., Kobylianskyi O. V., & Puhach, S. S. (2020). Osoblyvosti pidhotovky do pratseokhoronnoi profesiinoi diialnosti maibutnikh fakhivtsiv tekhnichnykh spetsialnostei za kordonom [Peculiarities of preparation for labor protection professional activity of future specialists of technical specialties abroad]. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy: zb. nauk. pr. Vyp. 58, 117–124. Vinnytsia: TOV “Druk plius”. DOI: 10.31652/2412-1142-2020-58-117-124. [in Ukrainian].

Dembitska, S. V., Kobylianskyi, O. V., Maksymenko, Yu. L., Pinaieva, O. Yu., Akimova, O. V. (Red.), & Frytsiuk V. A. (Red.). (2022). Shliakhy zabezpechennia mizhpredmetnoi intehratsii u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh fakhivtsiv tekhnichnykh spetsialnostei [Ways of ensuring interdisciplinary integration in the professional training of future specialists in technical specialties]. Intehratsiia v yevropeiskii osvitnii prostir: dialoh zi steikkholderamy: monohrafiia. (194–217). Vinnytsia: TOV “Druk”. [in Ukrainian].

Ehlers, U.-D., & Kellermann, S. A. (2019). Future skills – The future of learning and higher education. Results of the international Delphi survey. Karlsruhe.

Herasymenko, N. (2012). Dydaktychni umovy orhanizatsii samostiinoi roboty studentiv pedahohichnoho universytetu v protsesi navchannia inozemnykh mov [Didactic conditions for the organization of independent work of students of a pedagogical university in the process of learning foreign languages]. (Avtoref. dys. kand. ped. nauk). Kryvyi Rih, Kryvorizkyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet. [in Ukrainian].

Herasymchuk, V. H., Nesterenko, V. M., & Sakalosh, T. V. (2009). Spryiniatlyvist eksportnoho potentsialu radioelektronnoi haluzi Ukrainy do hlobalnykh vyklykiv [Susceptibility of the export potential of the radio-electronic industry of Ukraine to global challenges]. Ekonomichnyi visnyk NTUU “KPI”: zbirnyk naukovykh prats, 6, 102–109. [in Ukrainian].

Hussin, A. A. (2018). Education 4.0 made simple: Ideas for teaching. International Journal of Education and Literacy Studies, 6(3), 92–98. doi: 10.7575/aiac.ijels.v.6n.3p.92.

Kobylianskyi, O. V., & Dembitska, S. V. (2018). Sutnist ta osoblyvosti profesiinoi kultury fakhivtsiv tekhnichnoho profiliu [The essence and features of the professional culture of technical specialists]. Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohichni nauky, 2(173), 120–122. [in Ukrainian].

Kobylianskyi, O., & Dembitska, S. (2022). Formation of work safety culture of the technical specialists. Professional Pedagogics, 2(25), 138-146. https://doi.org/10.32835/2707-3092.2022.25.138-146.

Kobylianskyi, O., & Dembitska, S. (2023). Formation of occupational safety competencein the process of professional trainingof mechanical engineering specialists. Professional Pedagogics, 1(26), 15-23. https://doi.org/10.32835/2707-3092.2023.26.15-23.

Kokarieva, A. M. (2017). Suchasnyi stan profesiinoi pidhotovky inzheneriv v tekhnichnomu universyteti [The current state of professional training of engineers at the technical university]. Visnyk natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Seriia: Pedahohika. Psykholohiia. Zbirnyk naukovykh prats. Seriia: Pedahohika, Psykholohiia, 10, 77–80. [in Ukrainian].

Kuzmenko, O. S., & Dembitska, S. V. (2019a). Transformatsiia fundamentalnykh dystsyplin v umovakh rozvytku STEM-osvity v tekhnichnykh zakladakh vyshchoi osvity [Transformation of fundamental disciplines in the context of the development of STEM education in technical institutions of higher education]. Proceedings of International Scientific Conference “Universum N VIII”. (Raleigh, Jan 24, 2019). (45–48). Morrisville, Lulu Press. [in Ukrainian].

Kuzmenko, O. S., & Dembitska, S. V. (2019b). Formuvannia STEM-kompetentnostei studentiv pid chas rozviazuvannia fizychnykh zadach z poiednanniam pryntsypu symetrii v vyshchykh tekhnichnykh navchalnykh zakladakh [Formation of STEM-competencies of students when solving physical problems with a combination of the principle of symmetry in higher technical educational institutions]. Zbirnyk naukovykh prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Seriia pedahohichna, 23, 20–22. [in Ukrainian].

Kuzmenko, O., Dembitska, S., & Radul, S. (2020). Implementation of STEM-education elements in the process of teaching professional subjects in technical institutions of higher education. Modern approaches to knowledge management development. Collective monograph. (85–95). Ljubljana, Slovenia.

Lebedieva, K. O. (2020). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh inzheneriv radiotekhnichnykh spetsialnostei na zasadakh resursnoho pidkhodu [Formation of professional competence of future engineers of radio technical specialties on the basis of the resource approach]. (Dys. d-ra filos.). Kharkiv, Kharkivskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni H. S. Skovorody. [in Ukrainian].

Lytvyn, A., & Matseiko, O. (2013). Metodolohichni zasady poniattia “pedahohichni umovy” [Methodological foundations of the concept of “pedagogical conditions”]. Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity, 4, 43-63. [in Ukrainian].

Malykhin, O. V., & Vaskivska, H. O. (Red.). (2015). Rozuminnia svitohliadnoho potentsialu predmetiv humanitarnoho tsyklu v konteksti orhanizatsii profilnoho navchannia: istoryko-dydaktychnyi aspect [Understanding the worldview potential of subjects of the humanitarian cycle in the context of the organization of specialized training: historical and didactic aspect]. Dydaktyka: teoriia i praktyka: zb. nauk. prats, 11–15. [in Ukrainian].

Malykhin, O. (2013). Metodychni osnovy vyznachennia dydaktychnykh umovu doslidzhenniakh z teorii navchannia (u vyshchii shkoli) [Methodological basis for determining the didactic conditions of studies on the theory of learning (in higher education)]. Naukovi pratsi. Pedahohika, 203, 215, 11-14. [in Ukrainian].

Martseva, L. A. (2015). Teoretychni ta metodychni osnovy profesiinoi pidhotovky molodshykh spetsialistiv radiotekhnichnoho profiliu [Theoretical and methodical foundations of professional training of junior radio engineering specialists]. (Dys. d-ra ped. nauk). Lviv, Natsionalna akademiia pedahohichnykh nauk Ukrainy, Lvivskyi naukovo-praktychnyi tsentr instytutu profesiino-tekhnichnoi osvity. [in Ukrainian].

Mitchell, D. (2015). Inclusive Education is a Multi-Faceted Concept. Center for Educational Policy Studies Journal, 5 (1), 9–30. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1128952.pdf.

Mitchell, J., Nyamapfene, A., Roach, K., & Tilley, E. (2019). Philosophies and pedagogies that shape an integrated engineering programme. Higher Education Pedagogies, 4 (1), 180–196. DOI: https://doi.org/10.1080/23752696.2018.1507624.

Morgan, R., & Ion, S. (2014). The universe of engineering: A call to action. London: Royal Academy of Engineering.

Norwich, B., & Lewis, A. (2005). How specialized is teaching students with disabilities and difficulties? In A. Lewis and B. Norwich (Eds), Special Teaching for Special Children? Buckingham: Open University Press. https://doi.org/10.1080/00220270601161667.

Osadchuk, N. P. (2019). Kulturolohichna pidhotovka maibutnikh ofitseriv radiotekhnichnykh spetsialnostei na zasadakh akmeolohichnoho pidkhodu [Cultural training of future officers of radio technical specialties based on the acmeological approach]. (Dys. kand. ped. nauk). Zhytomyr, Zhytomyrskyi derzhavnyi universytet imeni Ivana Franka. [in Ukrainian].

Perkins, J. (2013). Professor John Perkins’ review of engineering skills. London, UK: UK Department of Business Innovation and Skills.

Puhach, S., Dembitska, S., & Kobylianskyi, O. (2022). Improvement of professional training of technical specialists according to requirements of integration methodological approach. Scientific and methodological magazine “New Pedagogical Thought”, 3(111), 14–23.

Szabó, F. (2017). Readie explainer: Industry 4.0. Nesta. URL: https://www.nesta.org.uk/blog/readie-explainer-industry-40/.

Yakymovych, T. D., & Makohin, O. V. (2017). Osoblyvosti dydaktychnykh pryntsypiv profesiino-praktychnoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv [Peculiarities of didactic principles of professional and practical training of future specialists]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 13. Problemy trudovoi ta profesiinoi pidhotovky. Vypusk 9. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19648. [in Ukrainian].

Zharova, O. V. (2014). Informatsiina kompetentnist maibutnikh radioinzhener u protsesi profesiinoi pidhotovky [Information competence of future radio engineers in the process of professional training]. Visnyk natsionalnoho aviatsiinoho universytetu, 5, 57–61. URL: https://doi.org/10.18372/2411-264X.5.10151. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 31

Опубліковано

2023-10-27

Як цитувати

[1]
В. Татарчук, «Організаційні та дидактичні особливості формування графічної компетентності майбутніх фахівців у галузі електроніки та телекомунікацій», ПедБез, вип. 7, вип. 1-2, с. 51–64, Жов 2023.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.