ВИРТУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА

  • Галина Михайлівна Концева Брестський державний університет імені А. С. Пушкіна, Брест, Республіка Білорусь
  • Михайло Петрович Концевий Брестський державний університет імені A. С. Пушкіна, Брест, Республіка Білорусь
Ключові слова: інформаційні технології, віртуальні світи, мережеві комунікації, навчання за допомогою занурення, віртуальне освітнє середовище

Анотація

Розглянуто використання віртуальних світів для підтримки професійної освіти. Інформаційні технології викликають зміни в усій системі освіти. Одночасно на основі інформаційних технологій створюється інноваційний інструментарій рішення сучасних проблем викладання на основі концепції immersive learning, що має на меті занурення тих, що навчаються у віртуальне освітнє середовище, яке забезпечує отримання реального предметного, соціального й комунікативного досвіду.

У Брестському державному університеті було створено і добре зарекомендувало себе електронне навчальне середовище «ЭОС» – системно організована сукупність мережевих комунікаційних технологій апаратного, програмного й організаційного забезпечення. Навчальний процес на факультеті іноземних мов в «ЭОС» будується на основі логіки рішення спеціальних завдань, які відповідають освітньому профілю студентів і знаходяться в проблемному полі їхніх «професійних» інтересів. Розглянуто проблеми освітнього краудсорсинга й зроблено огляд конференцій з педагогічної інноватики у віртуальних освітніх середовищах.

Біографії авторів

Галина Михайлівна Концева, Брестський державний університет імені А. С. Пушкіна, Брест, Республіка Білорусь

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри загальноосвітніх дисциплін і методик їхнього викладання

Михайло Петрович Концевий, Брестський державний університет імені A. С. Пушкіна, Брест, Республіка Білорусь

старший викладач кафедри прикладної математики й інформатики.

Посилання

1. Tim O'Reilly. What Is Web 2.0 [Electronic resource] / Tim O'Reilly. – Mode of access :
http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html.
2. Воронин А. А. Техника как коммуникативная стратегия / А. А. Воронин // Вопросы фило-софии. – 1997. – № 5. – С. 96–106.
3. Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / Кастельс М. – Екатеринбург : Гуманитарный ун-т, 2004. – 328 с.
4. Community & Resources for eLearning Professionals [Electronic resource]. – Mode of access :
http://www.elearningguild.com/.
5. Герасимов А. В. Анимационная визуальная модель аватара в образовательном виртуальном мире [Электронный ресурс] / А. В. Герасимов // Образовательные технологии и общество. – 2011. – Т. 14. – № 3. – Режим доступа : http://ifets.ieee.org/russian/depository/v14_i3/pdf/14r.pdf.
6. By Chase Baity, Pam Chappell, David Rachlin, C. Vinson and Marilyn Zamarrip. When Real and Virtual Worlds Collide: A Second Life Library [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.desktopcomputing.com/capstone/Documents/WhenVirtualWorldsCollideFinal.pdf.
7. SLanguages [Electronic resource]. – Mode of access : http://slanguages.org.
8. Immersive Education Initiative [Electronic resource]. – Mode of access : http://europe.immersiveeducation.org.
9. 4th Annual Immersive Learning Conference & Symposium [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.immersivelearningu.com/2015conferencesymposium.
10. Virtual Worlds Best Practices in Education [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.vwbpe.org/.
11. VWBPE 2018 Science Fair [Electronic resource]. – Mode of access : https://vwbpe.org/conference/vwbpe-2018-science-fair.
REFERENCES
1. Tim O'Reilly. What Is Web 2.0 [Electronic resource] / Tim O'Reilly. – Mode of access : http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html.
2. Voronin A. A. Tehnika kak kommunikativnaya strategiya / A. A. Voronin // Voprosyi filosofii. – 1997. – № 5. –
S. 96–106.
3. Kastels M. Galaktika Internet: Razmyishleniya ob Internete, biznese i obschestve / Kastels M. – Ekaterinburg : Gumanitarnyiy un-t, 2004. – 328 s.
4. Community & Resources for eLearning Professionals [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.elearningguild.com/.
5. Gerasimov A. V. Animatsionnaya vizualnaya model avatara v obrazovatelnom virtualnom
mire [Elektronnyiy resurs] / A. V. Gerasimov // Obrazovatelnyie tehnologii i obschestvo. – 2011. – T. 14. – № 3. – Rezhim dostupa : http://ifets.ieee.org/russian/depository/v14_i3/pdf/14r.pdf.
6. By Chase Baity, Pam Chappell, David Rachlin, C. Vinson and Marilyn Zamarrip. When Real and Virtual Worlds Collide: A Second Life Library [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.desktopcomputing.com/capstone/Documents/WhenVirtualWorldsCollideFinal.pdf.
7. SLanguages [Electronic resource]. – Mode of access : http://slanguages.org.
8. Immersive Education Initiative [Electronic resource]. – Mode of access : http://europe.immersiveeducation.org.
9. 4th Annual Immersive Learning Conference & Symposium [Electronic resource]. – Mode
of access : http://www.immersivelearningu.com/2015conferencesymposium.
10. Virtual Worlds Best Practices in Education [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.vwbpe.org/.
11. VWBPE 2018 Science Fair [Electronic resource]. – Mode of access : https://vwbpe.org/conference/vwbpe-2018-science-fair.
Опубліковано
2017-09-19
Як цитувати
[1]
Г. Концева і М. Концевий, ВИРТУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА, ПБ, vol 2, № 1, с. 28-34, Вер 2017.
Розділ
Статті