Застосування системи Maple при викладанні «диференціального числення» студентам-іноземцям у ЗВТО

  • Ярослав Крупський Вінницький національний технічний університет
  • Ірина Клеопа Вінницький національний технічний університет
  • Надія Дубова Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: система Maple, генератор завдань, слухачі-іноземці, підготовче відділення, стислий довідник, заклад вищої технічної освіти

Анотація

В статті показано актуальність використання системи Maple під час навчання математиці студентів іноземного відділення. На прикладі практичного заняття «Застосування і методи диференціального числення» висвітлено досвід подолання проблеми активізації самостійної роботи слухачів-іноземців у ЗВТО. Розкрито методику адаптації системи Maple до вивчення похідної зі студентами-іноземцями. Зміст та організаційна форма такого заняття можуть бути реалізовані у процесі підготовки студентів технічного напряму.

Сучасна тенденція освіти характеризується збільшенням частки самостійної роботи. Тому одним із актуальних завдань навчання є формування вмінь і навичок самостійної роботи, активізація її різними доступними способами. Практика викладання математики для студентів-іноземців підготовчого відділення показує, що успішність освоєння навчального матеріалу в процесі самостійної роботи не є ідеальною. Організація самостійної роботи в традиційному навчанні ускладнена недостатньою кількістю навчальних підручників для студентів-іноземців. Авторами розроблено свій підхід до організації самостійної роботи студента у різних її формах.

Оскільки для всіх факультетів ЗВТО вища математика є обов’язковою, у процесі навчання слухачів-іноземців підготовчого відділення потрібно розв’язати проблему вирівнювання знань з математики до шкільної програми України. Вирішення проблем подолання академічної різниці у математичній підготовці та формування готовності слухачів-іноземців підготовчого відділення до вивчення вищої математики має відбуватись на основі індивідуального підходу під час навчального процесу, який базується на застосуванні ІКТ.

Біографії авторів

Ярослав Крупський, Вінницький національний технічний університет

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вищої математики

Ірина Клеопа, Вінницький національний технічний університет

лаборант кафедри вищої математики

Надія Дубова, Вінницький національний технічний університет

лаборант кафедри вищої математики

Посилання

Hrebonkina, A. S. (2012). Posibnyk z matematyky dlia inozemnykh studentiv. Donetsk: DonNTU. Vziato z http://library.donntu.edu.ua/books/met/cd903.zip

Korniichuk, O. (2012). Motyvatsiia v systemi navchannia matematychnykh dystsyplin. Vytoky pedahohichnoi maisternosti: zb. nauk. prats. Seriia «Pedahohichni nauky». Poltava: PDPU im. V.ºH.ºKorolenka, 10, 144–148.

Mykhalevych, V. M. & Krupskyi, Ya. V. (2013). Rozvytok systemy Maple u navchanni vyshchoi matematyky maibutnikh inzheneriv-mekhanikiv: monohrafiia. Vinnytsia: VNTU. ISBN 978-966-641-539-7.

Mykhalevych, V. M. & Krupskyi, Ya. V. (2011). Rozvytok systemy Maple u navchanni vyshchoi matematyky. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 1(21). Vziato z http://journal.iitta.gov.ua.

Petruk, V. A. & Liesovyi, V. Yu. (2017). Adaptatsiia pershokursnykiv do navchannia u vyshchykh tekhnichnykh zakladakh osvity: monohrafiia. Vinnytsia: VNTU.

Sladkykh, I. A. (2011). Psykholoho-pedahohichni aspekty formuvannia hotovnosti studentiv-inozemtsiv hrup dovuzivskoi pidhotovky do navchannia u tekhnichnykh universytetakh. Nauka i osvita: pedahohika, 6, 220–222.

Tryus, Yu. V. (2005). Kompiuterno-oriientovni metodychni systemy navchannia matematyky. Cherkasy: Brama-Ukraina.

Опубліковано
2018-12-26
Як цитувати
[1]
Я. Крупський, І. Клеопа, і Н. Дубова, Застосування системи Maple при викладанні ‘диференціального числення’ студентам-іноземцям у ЗВТО, ПБ, vol 3, № 2, с. 102-109, Груд 2018.
Розділ
Статті