СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ-МЕХАНІКІВ У СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Автор(и)

  • Олена Михайлівна Джеджула Вінницький національний аграрний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2017-2-1-21-27

Ключові слова:

зміст технічної освіти, принципи оновлення змісту освіти, університети аграрного профілю, професійна підготовка інженера-механіка, освітні середовища

Анотація

Проаналізовано вимоги до сучасної професійної підготовки інженерів у вищих навчальних закладах аграрного спрямування. Наголошено на необхідності доповнення традиційного змісту професійної підготовки майбутніх інженерів аграрного профілю, з урахуванням сучасних уявлень про розвиток регіонів, змінами у зв’язку зі світовою економічною кризою, адаптацією до європейського освітнього простору та участю аграрних університетів у міжнародних програмах закладів сільськогосподарської освіти, впливом інформаційних технологій на освітню діяльність. 

Розкрито особливості сучасних інформаційних університетських середовищ. Описано структуру інформаційного середовища Вінницького національного аграрного університету та її функціональні можливості.

Біографія автора

Олена Михайлівна Джеджула, Вінницький національний аграрний університет

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики, фізики та комп’ютерних технологій

Посилання

1. Андреев А. Гуманитарная педагогика в высшей школе / А. Андреев // Высшее образование в России. – 2008. – № 6. – С. 119–127.
2. Джеджула О. М. Сучасні освітні технології у професійній підготовці фахівців аграрного профілю: колективна монографія викладачів Вінницького національного аграрного університету та технологічно-промислового коледжу ВНАУ / За ред. О. М. Джеджули. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 214 с.
3. Колесникова И. А. Педагогическое проектирование : учеб. пособие для высш. учеб. заведений / И. А. Колесникова, М. П. Горчакова-Сибирская ; под ред. И. А. Колесниковой. – М. : Издат. центр «Академия», 2005. – 288 с.
4. Мойсеюк Н. С. Педагогіка : навчальний посібник / Мойсеюк Н. С. – [3-тє вид.]. – 2004. – 350 с.
5. Новиков А. М. Методология образования / Новиков А. М. – М. : Эвгес, 2002. – 320 с.
6. Осипов П. Инженер как педагог, воспитатель / П. Осипов // Высшее образование в России. – 2008. – № 6. – С. 43–45.
7. Педагогіка в запитаннях і відповідях : навчальний посібник / Л. В. Кондрашова, О. А. Пермяков, Н. І. Зеленкова, Г. Ю. Лаврешина. – К. : Знання, 2006. – 252 с.
REFERENCES
1. Andreev A. Gumanitarnaya pedagogika v vyisshey shkole / A. Andreev // Vyisshee obrazovanie
v Rossii. – 2008. – № 6. – S. 119–127.
2. Dzhedzhula O. M. Suchasni osvitni tekhnolohii u profesiinii pidhotovtsi fakhivtsiv ahrarnoho profiliu: kolektyvna monohrafiia vykladachiv Vinnytskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu ta tekhnolohichno-promyslovoho koledzhu VNAU / Za red. O. M. Dzhedzhuly. – Vinnytsia : TOV «Nilan-LTD», 2015. – 214 s.
3. Kolesnikova I. A. Pedagogicheskoe proektirovanie : ucheb. posobie dlya vyissh. ucheb. zavedeniy / I. A. Kolesnikova, M. P. Gorchakova-Sibirskaya ; pod red. I. A. Kolesnikovoy. – M. : Izdat. tsentr «Akademiya», 2005. – 288 s.
4. Moiseiuk N. S. Pedahohika : navchalnyi posibnyk / Moiseiuk N. S. – [3-tie vyd.]. – 2004. – 350 s.
5. Novikov A. M. Metodologiya obrazovaniya / Novikov A. M. – M. : Evges, 2002. – 320 s.
6. Osipov P. Inzhener kak pedagog, vospitatel / P. Osipov // Vyisshee obrazovanie v Rossii. – 2008. – № 6. –
S. 43–45.
7. Pedahohika v zapytanniakh i vidpovidiakh : navchalnyi posibnyk / L. V. Kondrashova, O. A. Permiakov,
N. I. Zelenkova, H. Iu. Lavreshyna. – K. : Znannia, 2006. – 252 s.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 171

Опубліковано

2017-09-19

Як цитувати

[1]
О. М. Джеджула, «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ-МЕХАНІКІВ У СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ СЕРЕДОВИЩАХ», ПедБез, вип. 2, вип. 1, с. 21–27, Вер 2017.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.