НАВЧАННЯ АНАЛІЗУ РИЗИКУ ТА КРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В КОНТЕКСТІ НАВЧАНЬ З БЕЗПЕКОВИХ ДИСЦИПЛІН

Автор(и)

  • Петро Сергійович Атаманчук Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  • Вадим Владиславович Мендерецький Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  • Олег Петрович Панчук Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  • Уляна Іванівна Недільська Подільський державний аграрно-технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/2524-1079-2017-2-2-6-13

Ключові слова:

освіта, безпека, небезпека, ризик, надзвичайна ситуація, здоров’я людини, практичні спосо-би діяльності, безпека життєдіяльності, цивільний захист, професійна компетентність

Анотація

Розглянуто проблему проведення навчань з безпеки життєдіяльності в європейських країнах. Проаналізовано різні підходи до організації навчань з аналізу ризику та розглянуто практичні аспекти підготовки майбутніх фахівців до вирішення проблем, які пов’язані з безпекою життєдіяльності та цивільним захистом в сучасних умовах української освіти. Досліджено теоретичні та практичні аспекти забезпечення майбутніх фахівців практичним інструментарієм підготовки до майстерного й безпечного виконання технологічних процесів різного рівня складності.

Біографії авторів

Петро Сергійович Атаманчук, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі

Вадим Владиславович Мендерецький, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі

Олег Петрович Панчук, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі.

Уляна Іванівна Недільська, Подільський державний аграрно-технічний університет

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри агрохімії, хімічних та загальнобіологічних дисциплін, член-кореспондент Міжнародної академії екології та безпеки життєдіяльності.

Посилання

1. Безпека життєдіяльності (теоретичні основи) : навчальний посібник / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 276 с.
2. Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях (цивільний захист населення) / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, P. М. Білик. − Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-сервіс», 2014. – 84 с.
3. Безпека життєдіяльності та цивільний захист і методика її навчання / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, У. І. Недільська та ін. − Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-сервіс», 2013. – 244 с.
4. Безпека життєдіяльності : навчальний посібник / В. В. Мендерецький, П. Д. Плахтій, Б. B. Болібрух та ін. – Кам’янець-Подільський : Медобори, 2003. – 304 с.
5. Основи охорони праці (практичний курс) : навчальний посібник / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 224 с.
6. Атаманчук П. С. Охорона праці в галузі : навчальний посібник / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, P. М. Білик. − К. : Центр учбової літератури, 2013. – 322 с.
7. Мендерецький В. В. Зміст навчань з безпеки життєдіяльності в освітніх закладах України / В. В. Мендерецький, У. І. Недільська // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Вип. 5. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет іме-ні Івана Огієнка, 2012. – 147 с. – С. 54–59.
8. Мендерецький В. В. Методичні особливості проведення навчань з питань цивільного захисту населення і тери-торій / В. В. Мендерецький, У. І. Недільська. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний універ-ситет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 19. – С. 304–307.
9. Мендерецький В. В. Значення навчання з безпеки життєдіяльності в освітній системі України / В. В. Мендерецький, У. І. Недільська, О. Г. Чорна. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 18. – С. 215–217.
10. Мендерецький В. В. Навчання з аналізу ризику і управління безпекою / В. В. Мендерецький, У. І. Недільська. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 12.
11. Мендерецький В. В. Безпеки життєдіяльності та цивільний захист населення як методологічна складова роз-витку професійної компетентності майбутніх учителів фізико-технологічного профілю / В. В. Мендерецький, У. І. Недільська ; [ред. П. С. Атаманчук]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 19. – С. 304–307.
12. Мендерецький В. В. Сьогоднішні можливості вивчення питань, які пов’язані з безпекою життєдіяльності в Україні / В. В. Мендерецький, У. І. Недільська. − Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний уні-верситет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 20.
REFERENCES

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 181

Опубліковано

2018-03-16

Як цитувати

[1]
П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, і У. І. Недільська, «НАВЧАННЯ АНАЛІЗУ РИЗИКУ ТА КРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В КОНТЕКСТІ НАВЧАНЬ З БЕЗПЕКОВИХ ДИСЦИПЛІН», ПедБез, вип. 2, вип. 2, с. 6–13, Бер 2018.

Номер

Розділ

Статті

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.