СОЦІОГУМАНІСТИЧНІ АСПЕКТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА

  • Володимир Васильович Назаров ПАТ «Хмельницькобленерго», Хмельницький
Ключові слова: екологія, природні ресурси, сталий розвиток, еконатурологія, соціотехнічна макросистема, автотрофність людства

Анотація

Розглянуто концепцію соціотехнічної макросистеми (СТМ) сталого інтелектуального розвитку – еконатурології. Розроблено основні наукові напрямки запропонованої концепції еконатурології: загальна теорія СТМ (соціогуманітарні знання про особистість та суспільство у сфері економічних відносин, організації продуктивних сил та управління господарством цивілізації вищого рівня); техноресурсологія (область знань про ресурси Землі, ближнього космосу та технології їх використання у способі життєдіяльності земної цивілізації ХХI століття – продуктивних силах в частині засобів виробництва); техноенергологія (знання про виробництво та перетворенні видів енергії; знання, сполучні в ієрархії «духовне-енергетичне-матеріальне»).

Рекомендовано для подолання організаційного, політичного розмежування екологів з різних країн в процесі практичної реалізації концепції еконатурології залучити не тільки представників науки, але й освіти, економіки, політики, які сформують владну надбудову (структуру управління) з відповідним рівнем мислення. Людство поступово розуміє необхідність змінити філософські позиції духовного та матеріального: вважати духовне визначальним, а матеріальне – похідним у сенсі та сутності буття, і протиставити постмодернізму другу епоху відродження, наповнену творчою силою, підпорядкованою вищим моральним ідеалам.

Біографія автора

Володимир Васильович Назаров, ПАТ «Хмельницькобленерго», Хмельницький

доктор технічних наук, професор, провідний науковий  співробітник

Посилання

1. Назаров В. В. Начала эконатурологии / Назаров В. В. – Хмельницкий : ХНУ, 2015. – 150 с.
2. Назаров В. В. Первое слово о началах эконатурологии / В. В. Назаров. – Хмельницкий : ХНУ, 2012. – 140 с.
3. Назаров В. В. Экономические отношения в социотехнической макросистеме устойчивого интеллектуального развития / В. В. Назаров // Региональная экономика: актуальные вопросы и новые тенденции : сб. науч. трудов Междунар. заочн. науч.-практ. конф. – [в 2-х т.]. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – Т. 1. – С. 19–196.
4. Вернадский В. И. Автотрофность человечества. Русский космизм / Вернадский В. И. – М. : Педагогика-Пресс, 1993. – С. 288–303.
5. Вернадский В. И. Несколько слов о ноосфере / В. И. Вернадський // В кн. : Научная мысль как планетное явление. – М. : Наука, 1991. – С. 235–244.
REFERENCES
1. Nazarov V. V. Nachala ekonaturologii / Nazarov V. V. – Hmelnitskiy : HNU, 2015. – 150 s.
2. Nazarov V. V. Pervoe slovo o nachalah ekonaturologii / V. V. Nazarov. – Hmelnitskiy : HNU, 2012. – 140 s.
3. Nazarov V. V. Ekonomicheskie otnosheniya v sotsiotehnicheskoy makrosisteme ustoychivogo intellektualnogo razvitiya / V. V. Nazarov // Regionalnaya ekonomika: aktualnyie voprosyi i novyie tendentsii : sb. nauch. trudov Mezhdunar. zaochn. nauch.-prakt. konf. – [v 2-h t.]. – Ulyanovsk : UlGTU, 2014. – T. 1. – S. 19–196.
4. Vernadskiy V. I. Avtotrofnost chelovechestva. Russkiy kosmizm / Vernadskiy V. I. – M. : Pedagogika-Press, 1993. – S. 288–303.
5. Vernadskiy V. I. Neskolko slov o noosfere / V. I. Vernadskiy // V kn. : Nauchnaya myisl kak planetnoe yavlenie. –
M. : Nauka, 1991. – S. 235–244.
Опубліковано
2017-09-19
Як цитувати
[1]
В. Назаров, СОЦІОГУМАНІСТИЧНІ АСПЕКТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА, ПБ, vol 2, № 1, с. 50-57, Вер 2017.
Розділ
Статті