Пугач, С. «Визначення рівнів сформованості правової компетентності майбутніх фахівців з обліку і оподаткування». Педагогіка безпеки, вип. 4, вип. 2, Грудень 2019, с. 131-4, doi:10.31649/2524-1079-2019-4-2-131-141.