Гречановська, О. Асертивність як складова конфліктологічної культури майбутніх фахівців технічних спеціальностей. Педагогіка безпеки, Vol 4, № 1, Aug. 2019, с. 66-71, doi:10.31649/2524-1079-2019-4-1-066-071.