Березюк, О. «Вплив кiлькісного складу навчальних груп на успішність студентів з дисципліни безпека життєдіяльності та основ охорони праці під час підготовки фахівців радіотехнічного профілю». Педагогіка безпеки, вип. 5, вип. 1, Березень 2021, с. 52-58, doi:10.31649/2524-1079-2020-5-1-052-058.