Березюк, Олег. 2021. «Вплив кiлькісного складу навчальних груп на успішність студентів з дисципліни безпека життєдіяльності та основ охорони праці під час підготовки фахівців радіотехнічного профілю». Педагогіка безпеки 5 (1):52-58. https://doi.org/10.31649/2524-1079-2020-5-1-052-058.