Столяренко, О., & Столяренко, О. (2021). Антропологічні детермінанти гуманістичних концепцій виховання. Педагогіка безпеки, 5(1), 1–8. https://doi.org/10.31649/2524-1079-2020-5-1-001-008