Пугач, С. (2019). Визначення рівнів сформованості правової компетентності майбутніх фахівців з обліку і оподаткування. Педагогіка безпеки, 4(2), 131–141. https://doi.org/10.31649/2524-1079-2019-4-2-131-141