Гречановська, О. (2019). Асертивність як складова конфліктологічної культури майбутніх фахівців технічних спеціальностей. Педагогіка безпеки, 4(1), 66-71. https://doi.org/10.31649/2524-1079-2019-4-1-066-071