Заюков, І., Кобилянський, О., & Пугач, В. (2021). Дистанційне виконання лабораторних занять з модуля 2 «Основи охорони праці» дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці». Педагогіка безпеки, 5(1), 43–51. https://doi.org/10.31649/2524-1079-2020-5-1-043-051